Hoppa till innehållet
Foto: Tomas Bergman
Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap. Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Professor Lena Abrahamsson är ny vetenskaplig ledare för Creaternity

Publicerad: 21 februari 2022

Lena Abrahamsson är sedan årsskiftet ny vetenskaplig ledare för Luleå tekniska universitets framtidsområde Creaternity tillsammans med Roland Larsson. Hon ser mycket fram emot att bidra med forskning som sätter människan i centrum för teknikutvecklingen.
– Ny teknik är sällan lösningen i sig själv. För att möjliggöra bättre funktion och positiv utveckling behöver tekniska innovationer och utvecklingsarbeten inkludera kunskaper om samspelet mellan teknik och sociala aspekter, säger hon.

Hur kommer det sig att du började forska inom arbetsvetenskap?

När jag jobbade som civilingenjör på ett konsultföretag som hade olika uppdrag om produktions- och organisationsutveckling i industrin blev jag alltmer intresserad av hur organisationer fungerar. Jag såg att arbetsorganisation var en viktig del av arbetsmiljö, produktivitet och funktionalitet i produktionssystemet. Samtidigt hade jag sett att begrepp som kvinnor, män och jämställdhet (eller snarare ojämställdhet) dök upp som förklaringar hos industriföretagen till varför de fick problem i sina organisationsförändringar. Det ville jag ta reda på mer om. Jag fick en doktorandtjänst inom en forskarskola för kvinnor vid Luleå tekniska universitet, och hade förmånen att själv få forma mitt avhandlingsprojekt. Jag gjorde det baserat på de problem som jag sett i industrin – med en tanke att kunna bidra till att hitta lösningar. Detta var givetvis ganska naivt, men det var (och är fortfarande) en viktig drivkraft för mig i min forskning. 

Vad forskar du om just nu?

De samhällsutmaningar och forskningsteman som Creaternity omfattar ligger nära min egen forskning som handlar om produktions- och organisationsutveckling där framtidens hållbara och attraktiva arbetsplatser, i kombination med digitalisering och grön omställning, är aktuella frågor. Här ingår även genusforskning och jämställdhetsarbete. Teoretiskt finns jag inom det viktiga och växande gränslandet mellan ingenjörsvetenskap och samhällsvetenskap.

Hur spelar din forskning roll inom Creaternity?

Vi bidrar med forskning som sätter människan i centrum för teknikutvecklingen. Det är viktigt att kritiskt analysera hur den cirkulära industriella och digitala omställningen (och dess målkonflikter) påverkar framtidens arbete och arbetsplatser. Och att utifrån detta bidra till nya kunskaper om integrerad hållbar utveckling för människor, miljö och maskiner. 

Min tanke är att den nya cirkulära och digitala tekniken borde kunna användas för att samtidigt säkerställa en god arbetsmiljö, och skapa innovativa arbetssätt och agila organisationer (och därmed hållbara och attraktiva arbetsplatser). Men det behövs mer forskning kring detta. Ny teknik är sällan lösningen i sig själv. För att möjliggöra bättre funktion och positiv utveckling behöver tekniska innovationer och utvecklingsarbeten inkludera kunskaper om samspelet mellan teknik och sociala aspekter.

Vilken är den roligaste upptäckten/resultat du gjort/tagit fram som forskare?

En rolig sak var att när jag skulle disputera lyckades jag publicera ut min doktorsavhandling på ett bokförlag och efter en tid var den första utgåvan slutsåld. Jag fick sedan förmånen att ge ut en andra reviderad utgåva. Annars brukar jag vara ganska nöjd när jag märker att min forskning fått genomslag, när mina begrepp och forskningsresultat används ute i industrin och av andra forskare.

Vad är det roligaste/mest utmanande med att vara en del av Creaternity?

Den cirkulära industriella omvandlingen sker i ett turbulent sammanhang där managementorienterade produktionssystem som ”lean produktion” möter den teknikorienterade digitaliseringen, Industri 4.0. Här finns många utmaningar att arbeta med – såväl tekniska som sociala. Det som skiljer sig från tidigare tekniksprång är att nu är det på riktigt, det är stort och det sker snabbt – och ”det cirkulära” är en stark och viktig pådrivare. 

Varför tycker du att Creaternity är viktigt? 

Det handlar helt enkelt om att bidra till en bättre värld.

Berätta lite om dig själv!

Jag växte upp i Kalix i en dynamisk och rolig miljö där idrottsaktiviteter blandades med konst och litteratur. När jag skulle utbilda mig valde jag Högskolan i Luleå, som det hette då, och civilingenjörsutbildningen Industriell arbetsmiljö eftersom jag lockades av att få kombinera matematik och naturvetenskap med att arbeta för att människor ska få ett bättre liv och hälsa. Efter min examen jobbade jag några år med produktionsutveckling i industrin innan jag 1995 kom tillbaka till universitetet som doktorand i arbetsvetenskap. Nu är jag professor i arbetsvetenskap sedan drygt 15 år tillbaka.

Privat är jag gift och båda barn och barnbarn. På fritiden blir det många roliga och intressanta resor och trevliga byggprojekt kring vårt hus här i Luleå och ett på landet i Råneå älvdal. På sommaren blir det kanotpaddling, skogsvandringar och orientering. På vintern åker vi skidor och skridskor. Jag roar mig också med att fotografera och läsa deckare.