Hoppa till innehållet
dig

Additivt tillverkade produkter - mot en digital tvilling

Publicerad: 18 februari 2022

I det här projektet är målet att utveckla en digital tvilling för additiv tillverkning. Den digitala tvillingen är en virtuell representation av tillverkningsprocessen som kan användas för att säkerställa kvaliteten på additivt tillverkade produkter.

Additiv tillverkning är en banbrytande tillverkningsmetod som öppnar upp för ett resurseffektivt och cirkulärt användande av material vid tillverkning av produkter vilket är ett av målen för att uppnå ett hållbart samhälle. Med denna tillverkningsmetod kan rätt mängd av material tillföras vid tillverkningen. Produkternas slutliga form uppnås i samma tillverkningssteg vilket säkerställer att så lite som möjligt av materialet, om ens något, måste bearbetas bort med andra tillverkningssteg. Detta leder till en mer resurseffektiv tillverkningsmetod.

Med den pågående digitaliseringen möjliggörs simulering av additiv tillverkning där man med hjälp av datorverktyg kan säkerställa kvaliteten av de tillverkade produkterna innan tillverkning. Detta är även känt som konceptet ”digital tvilling” där man kopplar verkligheten till en virtuell modell. Med hjälp av den digitala tvillingen kan viktiga process parametrar bestämmas före tillverkningen och på så vis fås produkten ”rätt på första försöket” vid tillverkningen. Detta minskar risken för kassering av produkter samt att kostsamma och materialkrävande fysiska tester kan undvikas. Digitala tvillingar kan därmed användas för att öka resurseffektiviteten ytterligare vid additiv tillverkning. I detta projekt kommer fokus att vara på att skapa en digital tvilling för additiv tillverkning.

Contact

Carl Andersson

Carl Andersson, Doktorand

Telefon: 0920-493692
Organisation: Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Andreas Lundbäck

Andreas Lundbäck, Biträdande professor

Telefon: 0920-492856
Organisation: Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Pär Jonsén

Pär Jonsén, Avdelningschef

Telefon: 0920-493460
Organisation: Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Alexander Kaplan

Alexander Kaplan, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491733
Organisation: Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Jan-Olov Aidanpää

Jan-Olov Aidanpää, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492531
Organisation: Maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik