Hoppa till innehållet
Eye

Cirkulära affärer – vad krävs för att bidra till omställningen mot en cirkulär ekonomi?

Publicerad: 3 juni 2022

Vi utforskar och förklarar hur företag och industrier implementerar cirkulära principer.

I detta forskningsprojekt utforskar vi cirkulära affärsmodeller som är ett till synes nytt fält. Det bygger på principerna som anges av konceptet och visionen om en cirkulär ekonomi. Även om det är ett nytt ämne i den akademiska världen, är cirkularitet en förindustriell princip för resurseffektivitet. Det är ett ämne som har fått mycket uppmärksamhet under de senaste åren från lagstiftare, akademiker, näringslivet, och har påverkat många människors val av livsstil. Den cirkulära ekonomin tolkas generellt som den paradigm som det globala samhället bör övergå till för att utrota det mänskliga lidandet som följd av klimatförändringar, föroreningar, förlust av biologisk mångfald och landskap, såväl som socioekonomiska orättvisor. De grundläggande reglerna för den cirkulära ekonomin är att stoppa utvinningen av jungfruliga och icke-förnybara resurser från naturen och använda de resurser som redan cirkulerar i ekonomin för att möta samhällets behov; samt att bidra till att regenerera miljön. Detta gör vi redan till en viss del genom att återvinna material, använda förnybara energikällor och material, designa produkter som håller länge, kan repareras och uppgraderas. Men det är bara en liten del av vår ekonomi som hittills anammat några av dessa cirkulära principer, och en ännu mindre andel som kan anses vara helt cirkulära. För ett företag kan skapandet eller övergången till en fullfjädrad cirkulär affärsmodell kännas som att simma mot strömmen eftersom det direkt utmanar den rådande logiken av snabb konsumtion – den mest problematiska egenskapen hos den fortfarande dominerande linjära ekonomin – och för att bemöta denna utmaning måste vi tänka om.

I detta doktorandprojekt kommer studenten specifikt att undersöka den bransch som producerar och levererar medicinsk utrustning och produkter. Detta är ett intressant kontext, eftersom det är en reglerad bransch med ett brett nätverk av olika aktörer, vilket gör att det finns särskilda utmaningar men också möjligheter att anta cirkulära principer.

Kontakt

Teresa Belkow

Teresa Belkow, Doktorand

Telefon: 0920-491759
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Jeaneth Johansson

Jeaneth Johansson, Professor

Telefon: 0920-492364
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle