Hoppa till innehållet
LTU karta med sensorer

Digitala tvillingar för hållbar förvaltning

Publicerad: 2 mars 2022

Mittforskningsprojekt syftar till att fördjupa förståelsen för hur vårt beslutsfattande från projektering fasen och framåt påverkar en konstruktions cirkularitet. Jag planerar att utveckla en digital tvilling av LTU campus för att studera och analysera hur dess utrymmen utnyttjas jämfört med den faktiska byggnaden utifrån standardiserad cirkulär återkoppling och hållbarhet. Jag hoppas att det holistiska förhållningssättet till hållbarhetsutmaningarna med stöd av digitalisering kommer att fördjupa vår förståelse och beslutsfattande.

Det är viktigt att förstå och utöka vår kunskap om cirkularitet i byggprojekt. Cirkularitet är konceptet för effektiv användning av våra resurser under livscykeln, av exempelvis ett bygge. Genom ökad förståelse för hur byggnader utnyttjas och hur beslut som fattas påverkar deras prestanda skulle den öppna möjligheten att utveckla optimerade konstruktioner som är prestandaeffektiva. När det gäller senare skeden kan den användas för att analysera förändringarna i en byggnads utnyttjande och stödja fattandet av korrekta beslut. Lärdomen från varje projekt kommer sedan att användas som återkoppling för i de kommande projekten, vilket minskar det uppkomna prestandagap. Ett prestandagap är skillnaden mellan konstruktionens planerade/dimensionerade prestanda och dess faktiska prestanda.

En digital tvilling är en virtuell kopia som speglar den fysiska byggnaden. För att åstadkomma detta har sensorer placerats på kritiska platser för att producera data om prestandan hos LTU campus. Den producerade data kommer att inkludera rörelseflöde, beläggning, buller, energianvändning, temperatur, osv. Dessa data sätts sedan ihop med en BIM-modell av campus för att generera den digitala tvillingen. Det skulle då vara möjligt att genomföra komplexa analyser som rumslig analys och simuleringar med hjälp av exempelvis Machine learning.

Tillsammans med sensordata planerar jag även samla in data genom en enkät. Syftet är att resultaten från enkäten ska kunna bidra till förståelsen av insamlade sensordata och förstå hur lokaler används. Enkätfrågorna kommer att fokusera på lokalernas bekvämlighet, användbarhet, utnyttjande, trivsel, tillgänglig service med mera.

Sökord: Digitala tvillingar, Hållbarhet, Cirkularitet, Byggprestanda 

Raafat Hussamadin

Raafat Hussamadin, Doktorand

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser