Hoppa till innehållet
Membrane distillation and blackwater
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Energy and nutrient local food production (ENSYM)

Publicerad: 18 februari 2022

ENSYM är ett projekt fokuserat på energieffektivitet för återvinning av näringsämnen från svartvatten för produktion av ett hållbart stadsgödselmedel.

Visste du att många av näringsämnena i maten som vi konsumerar hamnar i avloppsvattnet? Näringsämnen i avloppsvatten betraktas som ett problem, men för oss är de en möjlighet!

Det övergripande syftet med detta projekt är att återvinna alla näringsämnen från avloppsvatten, säkert och effektivt för att skapa en gödselprodukt för jordbruket. Nuförtiden återvinns bara en del av fosforn för jordbruksändamål, medan kväve och kalium är helt beroende av en linjär ekonomi. Detta innebär exploatering av icke-förnybara källor, stora mängder energi och avfall. Medan tätortsavloppsvatten innehåller huvuddelen av näringsämnen. I Sverige kan vi hitta 84 % av kväve och 77 % av fosfor i livsmedelsproduktion i avloppsvatten. Det är ett problem eftersom det kan orsaka övergödning i vattendrag, om det inte hanteras på rätt sätt.

Huvudsyftet med detta projekt är att undersöka potentialen hos membrandestillation för att koncentrera en avloppsvattenfraktion som kommer från toaletterna (svartvatten). Denna fraktion innehåller det mesta av de näringsämnen som finns i avloppsvattnet. I denna studie har svartvattnet tidigare renats anaerobt för att producera biogas. För att koncentrera näringsämnena i rejektvattnet från biogasreaktorn kommer membrandestillation att användas. Membradestillering är en teknik som används för avsaltning av vatten och är mer energieffektiv än t.ex. omvänd osmos. En anledning till det är att membrandestillation kan drivas med spillvärme från till exempel datacenter. Samtidigt som näringsämnena koncentreras i membrandestillationsprocessen kommer rent vatten ut som en biprodukt!

För att förstå den industriella tillämpningen och symbiosen mellan samhället och industrin, utvecklas en energioptimeringsmodell för värme- och massöverföring av denna process. Denna modell kommer att stödjas av experiment i labbskala.

Det är så vatten Energi, näringsämnen och SYMbios för lokal produktion kommer att utvecklas!

 

Detta Creaternity-projekt är ett samarbete som genomförs av forskare från forskargrupperna Urban water engineering och Control engineering vid LTU.

Kontakt

Andreas Johansson

Andreas Johansson, Professor, Avdelningschef

Telefon: 0920-492334
Organisation: Reglerteknik, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Stephanie Rusch Fehrmann

Stephanie Rusch Fehrmann, Doktorand

Telefon: 0920-491749
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Elisabeth Kvarnström

Elisabeth Kvarnström, Adjungerad professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Inga Herrmann

Inga Herrmann, Biträdande professor

Telefon: 0920-492528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser