Hoppa till innehållet
växa

Hållbar stadsgödsel – SURFER (2021-2024)

Publicerad: 10 december 2021

I projektet SURFER tar vi fram ny kunskap för utveckling av säker behandling och recirkulering av växtnäring från svartvatten, för produktion av en hållbar urban stadsgödsel (”folkgödsel”).

Säker och effektiv återföring av resurser i en cirkulär ekonomi i en stad behöver också ta växtnäring i beaktande. En stads avloppsvatten är den största bäraren av växtnäring i staden: 84 % av kvävet (N) och 77 % av fosforn (P) som konsumeras i staden hamnar i avloppet. Källsortering av svartvatten (vattnet från toaletter) från BDT-vatten (från bad-, disk- och tvätt) ger större möjligheter för återföring av växtnäring, föroreningskontroll, biogasproduktion och med ett minskat klimatavtryck; det ger alltså stora förutsättningar för förbättrad hållbarhet både i avlopps- och jordbrukssektorerna. Svartvatten innehåller de mesta av avloppets växtnäring och är därför extra intressant för växtnäringsåterföring.

Forskningsprojektet SURFER kommer att bidra med ny kunskap som behövs för att utveckla behandlings- och återföringsprocesser för säker och effektiv växtnäringscirkulation med målet att producera en hållbar stadsgödsel. Forskningsmålen är (i) kvävestabilisering i svartvatteneffluenten från en Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)-reaktor, (ii) läkemedelsreduktion i UASB-effluenten, (iii) identifiera andra viktiga aspekter för en framtida gödselprodukt, relaterat till kommande EU-lagstiftning. Bänkskaleförsök kommer att göras för att undersöka partiell nitrifikation, läkemedelsreduktion, tungmetallinnehåll samt biofilm- och bakterieanalyser.

 

Elisabeth Kvarnström

Elisabeth Kvarnström, Adjungerad professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Stephanie Rusch Fehrmann

Stephanie Rusch Fehrmann, Doktorand

Telefon: 0920-491749
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Inga Herrmann

Inga Herrmann, Biträdande professor

Telefon: 0920-492528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser