Hoppa till innehållet
battery
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hållbara solid-state litiumjonbatterier -SSSLiB

Publicerad: 18 februari 2022

SSSLiB-projektet ger ytterligare vägar för användning av biomassa eller avfallsmaterial i solid-state litiumjonbatterier och skapar en systematisk databas för att spåra material- och energiflöden från biomassa/avfallsråvara till batteriåtervinning, utveckla helt hållbara solid state-batterier Litium-jon (Li-ion) batterier.

Att utveckla solid-state litiumjonbatterier med de biobaserade och återvunna materialen grön, hållbar och hög uthållighet baserad på biomassa eller avfallsmaterial är ett effektivt sätt att förbättra batteriernas hållbarhet samt resurseffektivitet och eko- och återvinningsekonomi. . Nuförtiden förbränns och deponeras de flesta biomassarester och avfallsmaterial, såsom metallelement (Co, Ni, Mn, etc), cellulosa, lignin, SiOx, etc. Till exempel släpps den producerade SiOx (t.ex. 600 Mton-SiO2/år från risskal) från termisk bioenergiomvandling ut tillsammans med andra förbrända restprodukter, vilket medför ytterligare hanterings- och bortskaffningskostnader och därmed resursslöseri. Därför är det viktigt att använda biobaserade och återvunna material för att bygga hållbara solid-state litiumjonbatterier från elektroder till elektrolyter.

Forskningsprojektet SSSLiB ska utveckla hållbara litiumjonbatterier med hög energidensitet från biobaserade och återvunna material. De specifika målen är att: (i) utveckla solid-state Li-ion-batterier genom att använda biobaserade/återvunna material och kombinera med bio-poly(joniska vätskor) för att uppnå hög säkerhet och hög energitäthet, (ii) identifiera nyckel parametrar för biomaterial som påverkar batteriernas prestanda, ge förslag till omvandlings-/extraktionsprocesser för att justera produkterna, (iii) interagera med återvinningsprocess (återvinning) för att klargöra hur de använda materialen påverkar återvinningen och justera batteri och återvinning enheter för att förbättra hållbarheten, (iiii) skapa en systematisk databas för att spåra material- och energiflöden för att kvantifiera mervärdena baserat på teknoekonomiska och miljömässiga prestationer och utveckla processintegration/digitaliseringsmodeller, genom att kombinera med andra pågående projekt.

Xiaoyan Ji

Xiaoyan Ji, Professor

Telefon: 0920-492837
Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Haiman Hu

Haiman Hu, Doktorand

Telefon: 0920-493936
Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Hesham Ahmed

Hesham Ahmed, Biträdande professor

Telefon: 0920-491309
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Marcus Öhman

Marcus Öhman, Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Telefon: 0920-491977
Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik