Hoppa till innehållet

Sustainable enErgy efficiEnt hybriD compoSites (SEEDS)

Publicerad: 18 februari 2022

Hållbara och ekonomiskt lönsamma kolfiberkompositer.

Polymerkompositer är lätta, styva och starka material gjorda av en plastmatris som håller ihop en fiberförstärkning som bär belastningen och säkerställer den slutliga produktens prestanda. Flera tusen ton kolfiberförstärkta polymerer från flygplan, bilar och andra stora konstruktioner skrotas och kategoriseras som avfall varje år.

SEEDS-projektet är en del av det pågående arbetet vid LTU, för att främja en hållbar användning av kompositmaterial. Om högpresterande material som kolfiber kan återvinnas och återinföras i tillverkningsprocessen, skapas ett cirkulärt system. Med pyrolys, en termisk återvinningsbehandling, kan polymermatrisen brännas samtidigt som det lämnar kolfibern intakt. Återvunna fibrer kan sedan åter användas som en enkel förstärkning eller blandas med jungfruliga kolfibrer och/eller naturfibrer i oändliga kombinationer. Naturliga hybridkompositer används ofta inom transportsektorn för att tillverka interiördelar som dörrpaneler, instrumentbrädor eller inre skal på flygplan och tåg. Men de kan också göras om till möbler (t.ex. stolar, bord, badkar och golv) eller till och med andra föremål för daglig användning som hjälmar och portföljer.

Användningen av återvunnet material i kombination med naturfibrer garanterar en lägre miljöpåverkan samtidigt som avfallsproblemet löses eftersom deponering för närvarande är det vanligaste alternativet i världen. Det slutliga målet är att skapa ett cirkulärt system som kan expandera till flera slingor beroende på de avsedda användningsområdena för de nytillverkade delarna. I teorin kan återvinnings- och återtillverkningscykler reproduceras i det oändliga, vilket skapar en verklig cirkulär ekonomi med hög effektivitet.

Detta är ett tvärvetenskapligt projekt inom LTU baserat på samverkan mellan ämnena energi, bio-nano och polymera kompositmaterial med deltagande av Kentaro Umeki, Linn Berglund och Patrik Fernberg.

Kontakt

Roberts Joffe

Joffe, Roberts - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Polymera kompositmaterial, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491940
Marina Corvo Alguacil

Marina Corvo Alguacil, Doktorand

Organisation: Polymera kompositmaterial, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik