Hoppa till innehållet

Temaområden

Ett temaområde är ett viktigt kunskapsområde som behövs för att möjliggöra uppkopplad cirkulär ekonomi. Det företräds av 1-3 forskare och deras roll är att bära och utveckla kunskapen inom området, att initiera nya projekt samt vara kontaktperson för externa intressenter.

Connectivity
Connected industry

En viktig förutsättning för morgondagens cirkulära ekonomi är tillgång till högkvalitativ uppkoppling, överallt – ett sätt för industrin att upptäcka, identifiera, spåra och autentisera produkter, komponenter, material etc. Detta tematiska område samlar de olika initiativ och projekt som bidrar till en framtida uppkopplad industri.

CreAM

CreAM, Creaternity - AM for circular economy, är ett av temaområdena inom Creaternity som handlar om Additive Manufacturing (AM), eller 3D-printing.