HRbilkaross700.jpg
TU:s forsknintg omsatt genom presshärdning vid Gestamp HardTech vars kunder är internationell fordonsindustri.

Helt avgörande industriellt samarbete med LTU

Företaget Gestamp HardTech har under åren utvecklats till ett framgångsrikt globalt företag tack vare samarbete med Luleå tekniska universitet. Redan när högskolan etablerades i Luleå inleddes samarbete om forskning och idag har denna samverkan utvecklats till en global framgång.

HRmartinjonsson600.jpg
Martin Jonsson, Utvecklings- och forskningschef vid Gestamp HardTech. Foto Michael Törnkvist.

- Samarbetet med LTU har fortsatt och det har varit helt avgörande för vår framgång. Universitetets avdelning för Hållfasthetslära och Centrum för högpresterande stål, bidrar med teoretiska forskningsresultat, som vi använder för att utveckla vår process och våra produkter, säger Martin Jonsson, utvecklings- och forskningschef vid Gestamp HardTech i Luleå.

Företagets presshärdningsteknik där man kan forma sina höghållfasta produkter i ett enda steg, har utvecklats i samarbete med Luleå tekniska universitet. Gestamp HardTech i Luleå har idag 420 anställda, varav 150 arbetar med forskning och utveckling. Flera av företagets anställda kommer direkt från Luleå tekniska universitet. Förutom att förse företaget med utbildade ingenjörer och forskare har LTU flera forskningsprojekt i samarbete med Gestamp HardTech där universitetets doktorander medverkar. Doktorandprojekt har pågått kontinuerligt från mitten av 90-talet och pågår alltjämt.

HRmats-oldenburg600.jpg
Professor Mats Oldenburg, chef inom Avdelningen för hållfasthetslära vid Luleå tekniska universitet samt föreståndare och verksamhetsledare för (CHS) Centrum för högpresterande stål vid LTU.

Vi har utvecklat metoder för simulering av presshärdningsprocessen, där man värmer från 900 grader, formar, härdar och följer hur materialets mikrostruktur utvecklas och tar fram slutprodukternas mekaniska egenskaper och det är en viktig bit i produktutvecklingen, säger Mats Oldenburg professor i hållfasthetslära vid Luleå tekniska universitet.

Nya forskningsresultat från LTU förs kontinuerligt in i Gestamp HardTechs produktutveckling vilket innebär att resultat från pågående doktorandprojekt kommer väldigt snabbt in i företagets processer. Det som gör den här teknologin till ett vinnande koncept är ökade krav på miljö och säkerhet inom den internationella fordonsindustrin. Centrum för högpresterande stål (CHS) vid LTU är en viktig faktor för fortsatt forskningssamarbete, nationellt och internationellt. LTU har arrangerat två internationella konferenser om varmformning av högpresterande stål i samarbete med universitetet i Kassel, och en tredje är på gång 2011. Konferenserna bidrar till att ytterligare stärka LTU:s  position internationellt inom detta område.

- Det är roligt och stimulerande att vår teknologi är inne i en så otrolig expansion runt om i världen, i Europa och Asien framförallt, säger Mats Oldenburg.

Tekniken har givit företaget Gestamp HardTech en ökning av omsättningen med ca 25% per år från mitten av 80-talet till mitten av 2000-talet. Företagets framgångssaga går från att ha varit dotterbolaget SSAB Hardtech till det globala företaget Gestamp HardTech. Redan vid övertagandet gjorde det spanska moderbolaget Gestamp Automacion's ledning klart att forskningssamarbetet med Luleå tekniska universitet ska fortsätta att utvecklas.

Publicerad: 28 mars 2011

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 800 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2016