100 gröna forskare arbetar för en hållbar värld

Forskning inom området Green Technology engagerar idag fler än 100 av totalt 700 forskare vid Luleå tekniska universitet. Våra forskare utvecklar ett attraktivt hållbart samhälle genom tekniska lösningar för hållbar produktion av el och drivmedel samt förnybara material och kemikalier.

Vi deltar i två av totalt tre forskningsmiljöer inom regeringens satsning på det strategiska forskningsområdet energi.Forskningen bedrivs i nära samarbete med ledande företag och forskningsinstitut.

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 800 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2016