Bild; Rikard Gebart, adj professor LTU och koordinator för SFC
Rikard Gebart, adj professor vid Luleå tekniska universitet leder Svenskt Förgasningscentrum (SFC)

Drivmedel från biomassa fokus i nytt forskningscenter

Luleå tekniska universitet kommer att leda ett nytt forskningscenter med namnet Svenskt Förgasningscentrum (SFC) Fokus är att bedriva forskning kring biomasseförgasning som är en nyckelteknik för framställning av”gröna” drivmedel ur biomassa. SFC är ett center där flera akademiska aktörer samverkar med industrin och har en totalbudget under 10 år på 540 miljoner kronor.

- Genom att flera akademier medverkar med sina speciella forskningsområden och forskarutbildning täcker centrat ett brett spektra av kompetens för att ur biomassa utveckla framtidens energi och gröna drivmedel med hjälp av olika slags förgasningstekniker, säger Rickard Gebart, koordinator för SFC och adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet.

 Rickard Gebart är även VD för ETC Energitekniskt Centrum i Piteå som är samarbetspart i det nya forskningscentret. Genom det akademiska samarbetet inom SFC kan tre olika förgasningstekniker studeras, där LTU/ETC och Umeå Universitet står för en del, KTH en annan och Chalmers en tredje. Det gemensamma målet för alla tre är att utvinna energi och drivmedel från biomassa. Forskningsprogrammets första etapp omfattar två år med en budget på drygt 58 miljoner varav drygt 19 miljoner anslås av Energimyndigheten med övriga delar från akademi och industri. En 1/9-del av finansieringen kommer ur det strategiska forskningsprojektet Bio4Energy.

Det nationella målet med forskningen i SFC är att fasa ut de fossila bränslena och därmed minska klimatpåverkan genom drastiskt sänkta utsläpp av koldioxid till atmosfären. Energimyndighetens finansieringsbeslut vilar på detta mål och visar att den forskning som Luleå tekniska universitet byggt upp i nära samarbete med ETC m fl i Piteå är högt värderad.

- Jag tar det som ett kvitto på att vi under många år genomfört betydande forskning på området, som fått både nationell och internationell uppmärksamhet och att vi nu står beredda i SFC med en stark forskargrupp, säger Rickard Gebart.

Genom forskningen i SFC stöttas svensk industri i sin strävan mot fullskaleanläggningar för utvinning av bl a miljövänliga drivmedel. Samtidigt höjer Sverige sin forskningskompetens på ett för miljön avgörande område med internationellt erkännande av SFC i sikte.

Kontakt

Gebart, Rikard - Professor
Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492196

Sidansvarig och kontakt: Presskontakt

Publicerad: 23 maj 2011

Uppdaterad: 5 juni 2014

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 800 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2016