Regionens utveckling

Norra Sverige är först in i framtiden, därför är vi bra på att tänka nytt

Publicerad: 10 december 2019

Genom att använda norra Sveriges fördelar och nackdelar ännu mer kreativt kan vi skapa lösningar som gör framtiden bättre, inte bara för oss utan för världen. Här finns stora geografiska avstånd, prövande klimat, gles befolkningsstruktur och ökande andel äldre.

Vi är essensen av västvärldens stora problem, men tack vare stark innovationskraft, livskraftigt näringsliv och ett starkt universitet är det också en drivkraft för nyskapande analyser och lösningar. Norra Sverige är på många sätt först in i framtiden, det är en utmaning och en möjlighet som vi ska ta oss an.

För regionens utveckling vill universitetet satsa på att i nära samverkan med andra aktörer skapa lösningar med bas i de arktiska förhållandena och med fokus på hållbarhet, ökad livskvalitet och regional attraktivitet. Lösningar som också har potential att exporteras till andra regioner och länder.