Hållbara naturresurser

Nu tar vi ledningen för ett globalt, naturresursnära hållbarhetsarbete

Publicerad: 10 december 2019

Med allt högre hastighet ökar samhällets behov av nya material, mineraler och metaller som är hållbara klimatmässigt och kostnadsmässigt under hela livscykeln. Nyskapande lösningar måste utvecklas och otrampade stigar behöver utforskas.

Luleå tekniska universitet är redan globalt ledande inom hållbara lösningar för gruv-, mineral- och metallutvinning. Det är kunskap som Sverige och världen behöver i omställningen till ett hållbart samhälle.

Lägg därtill forskningen inom industriellt byggande i trä, hållbara energilösningar och utveckling av klimatvänliga produkter av skogsrester, alla viktiga för en önskvärd framtid. Nu vill vi kraftfullt samla och nyttja dessa erfarenheter och ta ledningen för ett brett, globalt naturresursnära hållbarhetsarbete med smarta angreppssätt och ännu fler realiserade lösningar.