Hoppa till innehållet
Birgitta Bergvall-Kåreborn

Rektor bjuder in

Luleå tekniska universitet tar sig an svåra utmaningar, det har vi alltid gjort. Det har lett till att vi är erkända för viktiga bidrag till näringslivets konkurrenskraft och till samhället i stort, både regionalt och i världen. Universitetet utmärker sig genom att skapa global samhällsnytta med utgångspunkt i den arktiska regionen.

I nationell jämförelse har vi den högsta andelen direkt forskningsfinansiering från industrin och den högsta andelen uppdragsforskning. Den gränsöverskridande utbildningen och forskningen, som är av högsta kvalitet, bedrivs av tradition i nära samarbete med företag, regionala aktörer och myndigheter.

Det är utmärkt, men tack vare oberoende finansiering kan vi åstadkomma ännu mer, och det är här du kommer in i bilden. Universitetets 50-årsjubileum innebär startskottet där vi samlar krafterna och siktar långt in i framtiden, och hoppas att du vill vara med på den resan tillsammans med oss. Satsningen heter Into the future, into the unknown och ska möjliggöra nytänkande forskningsprojekt och innovativa möjligheter för forskare och studenter att aktivt bidra till en hållbar framtid.

Ditt stöd och ditt engagemang kommer att göra skillnad.