Hoppa till innehållet
Ge en gåva

Ge en gåva

Publicerad: 23 mars 2020

Tack vare gåvor kan vi genomdriva strategiska satsningar och skapa attraktiva studiemiljöer.

Bilda en stiftelse – långsiktig möjliggörare

Luleå tekniska universitet förvaltar flertalet stiftelser som stödjer universitetets olika verksamhetsområden. Om du planerar att långsiktigt stötta vårt universitet kan du antingen välja att stötta vår 50-års jubileumsfond eller någon av våra befintliga stiftelser. Vill du bilda en egen stiftelse, kontakta länsstyrelsen i ditt län för mer information om gällande regelverk.

Testamenten - gör avtryck på framtiden

Att vara med och påverka framtiden är en intressant aspekt att fundera över när du upprättar ditt testamente. Medel som under åren har testamenterats till universitetet har varit ovärderliga till forskning och kreativa satsningar. Genom ditt testamente kan du göra ett avtryck för framtiden. För att säkerställa att din vilja verkställs som önskat är det bäst att rådfråga en jurist. 

Har du en bouppteckning där Luleå tekniska universitet är förmånstagare, kontakta oss så hjälper vi dig.

Ge som företag

Vill du som företag hjälpa oss att stärka vår verksamhet. Kontakta oss så tar vi reda på hur vår relation kan utvecklas och göra nytta.

Skattebefriad aktieutdelning

Genom att skänka aktieutdelning ökar du värdet på din gåva. Ett generöst sätt att ge ett bidrag till vår forskning och utbildning. Möjligheten att skänka aktieutdelning gäller både dig som äger aktier i ett börsnoterat bolag och för dig som delägare i ett fåmansbolag.

Normalt är skatten på aktieutdelningar 30 procent. Detta innebär att du genom att skänka din aktieutdelning direkt ökar gåvans värde med motsvarande procent.

Viktigt att tänka på:

  • Att du i god tid innan bolagsstämman, när företaget fattar beslut om kommande utdelning, har registrerat din vilja om kommande utdelning. Minst en vecka före, men gärna längre.
  • Upprätta ett gåvobrev som bevis för att transaktionen ska äga rum. Vi hjälper dig med mall som du därefter lämnar till din bank eller kapitalförvaltare. Kopia skickas till Luleå tekniska universitet.

Efter att din donation har registrerats får både du och Luleå tekniska universitet en bekräftelse från banken. Spara detta underlag till din deklaration.

Vill du veta mer kontakta oss eller din bank/förvaltare så hjälper vi dig vidare.

Är du boende i utlandet och vill bidra?

Reglerna för gåvor från utlandet kan variera beroende på ditt hemland. Kontakta oss så hittar vi tillsammans en lösning som kan passa just dina förutsättningar.