Hoppa till innehållet

Konferensbidrag

Konferensens format är presentation, "pågående arbete", workshop och rundabordssamtal. Information om kriterier, abstractets längd finns nedan i pdf på både svenska och engelska.

Tidtabell för bidrag

1 mars: Inlämning av bidrag öppnar
6 maj: Sista dag att lämna förslag till bidrag (antal ord för de olika formatens abstract, se nedan)
14 juni: Besked om vilka som bidrag som accepterats, med återkoppling från granskarna
30 september: Sista dag för att lämna in slutlig text för accepterade bidrag
11 oktober: Sista dag för slutlig accept
27 – 28 november: Konferensdatum