Hoppa till innehållet

Konferensens organisation

Arrangör är Luleå tekniska universitet. För konferensens organisation finns en nationell programkommitté och en lokal organisationskommitté.

De nationella organen RET/TUF-gruppen för civilingenjörsutbildning och Samverkansgruppen för högskoleingenjörsutbildningar är huvudmän för Utvecklingskonferensen.

De tidigare konferenserna har hållits vid KTH 2008, Lunds Tekniska högskola 2009, Linköpings universitet 2011, Umeå universitet 2013, Uppsala universitet 2015 och Chalmers 2017. Nästa utvecklingskonferens är planerad till Karlstad universitet 2021

Styrgrupp

Pär Weihed
Lena Abrahamsson
Staffan Sarbäck

Projektledare

Oskar Gedda

Nationell programkommitté

Oskar Gedda, LTU
Lennart Pettersson, LTU
Mats Näsström, LTU
KrIstina Edström, KTH
Lena Peterson, Chalmers
Fredrik Georgsson, Umeå universitet
Liselott Lycke, Högskolan Väst
Åsa Wikberg Nilsson, LTU
Helena Håkansson, Karlstads universitet

Referensgrupp

Tekniska fakultetens utbildningsutskott, LTU

Lokal projektgrupp

Oskar Gedda
Lennart Pettersson
Åsa Wikberg Nilsson
Peter Törlind
Kåre Synnes
Ann-Britt Almqvist
Niklas Lehto

Kontakt: lennart.pettersson@ltu.se