Hoppa till innehållet

Satellitarrangemang

Tekniskt basår, förkonferens

I samband med Den 7:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar arrangeras en förkonferens som riktar sig till de som jobbar med tekniskt basår. Förkonferensen hålls på förmiddagen den 27 november och temat är programmering.

Program, Lokal A109
8:00-8:20 Mingel och registrering
8:20 Välkommen

Några erfarenheter kring införande av programmering
8.30 Tommy Gustafsson, Chalmers
9.00 Juha Koivuniemi, LTU

9.30 Fika med frågor och diskussion runt programmering

10.00 Övriga diskussionspunkter

11:00 Avslut och Lunch

Visning av utvalda miljöer

Innan konferensen startar visar LTU upp två miljöer, en VR-gruva och ett robotiklab. Visningarna utgår ifrån LKAB-salen, A117, varifrån ni som besökare kommer bli guidade. Det kommer att vara en visning 9.15 och en 10.15.

VR-gruvan
Vi har tagit fram en VR-miljö där studenten kan uppleva ett antal moment som pågår i en gruva. Studenten använder ett headset - för att se miljön och höra ljud – och handkontroller - för att förflytta sig samt integrera med miljön. Ambitionen är att upplevelsen ska likna ett gruvbesök.

Robotiklab
Field Robotics Lab på LTU fokuserar på design och utveckling av autonoma robotar, ämnade för ett vitt område  från robotkontroll av åldrande infrastrukturer, till medicinska exoskelett för rehabilitering och robotar för konstnärlig verksamhet. Medan nationellt och internationellt finansierad forskning är en hörnsten för det ovannämnda är laboratoriet mycket involverat i leverans, examination och utvärdering av avancerade kursprojekt, labbbaserade kurser samt MSc / kandidatarbeten. Grund- och forskarstuderande, forskare, forskningsingenjörer med ofta olika bakgrunder och expertis, arbetar med utmaningen att sammanföra heterogena studentgrupper i strukturerade laboratorier, med målet att lösa verkliga problem inom ett mång- och tvärvetenskapligt område