Klimatförändringar och naturresurser – orsaker till konflikt?

Säkerhetspolitisk konferens på Luleå tekniska universitet

Tid: Torsdag den 24 november, kl 09:00-15:00
Plats: Luleå tekniska universitet, sal A1545

Program

Moderator: Cindy Sturesson, programansvarig, Folk och Försvar

09:00 Inledning
Per-Ola Eriksson, landshövding, Länsstyrelsen Norrbotten *
Sverker C. Jagers, professor statsvetenskap Luleå Tekniska Universitet
Lars Ekeman, generalsekreterare, Folk och Försvar
09:15 Klimatförändringar och konflikter – finns det några samband?
Malin Mobjörk, projektledare för området klimatförändringar och säkerhet,
Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI)
(Inkl. 20 min frågestund)
10:15 Kaffe och fralla
10:45 Maktstrukturer och energiförsörjning ur ett globalt perspektiv
Staffan Riben, ordförande, nätverket Olja & Gas, f.d. VD Svenska Statoil
(Inkl. 20 min frågestund)
11:45 Lunch
12:45 Energi och säkerhet i vår närmiljö: politiska relationer
Annicka Engblom, ledamot försvarsutskottet (M), Sveriges Riksdag
(Inkl. 20 min frågestund)
13:45 Paus
14:00 Ett förändrat Arktis – konflikt eller samarbete?
Kristofer Bergh, forskare, Stockholm International Peace Research Institute
(Inkl. 20 min frågestund)
15:00 Slut för dagen

Sidansvarig och kontakt: Sverker Jagers

Publicerad: 9 november 2011

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017