Programkonferens Svenskt Förgasningscentrum 17-19 januari 2012

Inom ramen för Svenskt Förgasningscentrum kommer det att genomföras årliga programkonferenser med presentation av nya resultat och för nätverkande mellan alla intressenter. Den första konferensen kommer att genomföras i januari. Förhoppningen är att så många som möjligt tar denna möjlighet att få en överblick av förgasningsforskningen i Sverige och att kunna nätverka med många av aktörerna på detta område. Konferensen avslutas med visning av några spännande pilot och demoanläggningar innehållande förgasare eller processer för andra generationens drivmedel.