Hoppa till innehållet
Action_design_research_LTU_07

Actionfylld konferens om designforskning

Publicerad: 9 september 2013

Action Design Research (ADR) blivit en populär forskningsmetod där akademin samarbetar med industrin för att designa, utveckla och studera innovativa artefakter och informationsteknik. Luleå tekniska universitet anordnade nyligen ett seminar där man diskuterade metodens fördelar.

– ADR är en metod för att bedriva designforskning där ny kunskap kan skapas genom att designa IT-artefakter i en organisation och teoretisera från resultaten genom att reflektera över erfarenheterna. Artefakterna kan vara programvara, system eller metoder för utveckling som är integrerade i organisationens processer och rutiner, säger professor Maung Sein.

ADR har utvecklats av gästprofessor Maung Sein vid Luleå tekniska universitet tillsammans med professor Ola Henfridson, University of Warwick, professor Sandeep Purao vid Penn State University, professor Matti Rossi vid Aalto-universitetet och professor Rikard Lindgren vid Göteborgs universitet i en artikel som publicerades 2011 i MIS Quarterly, den högsta rankade vetenskapliga tidskriften inom området informationssystem.

Nyligen höll avdelningen för Datavetenskap på Luleå Tekniska Universitet en internationell konferens för att diskutera och göra en bedömning av de senaste framstegen inom området med särskild fokus på dess nuvarande applicering.

– ADR är användbart för forskning som utförs av universitet och näringsliv i samverkan. Långt innan artikeln kom ut 2011 så har forskare använt metoder som kan ses som varianter av ADR. Artikeln formaliserade och systematiserade metoden och därför kan forskare motivera sitt val av metoden. Under de två år som gått sedan artikeln kom ut, har över 200 publicerade forskningsartiklar citerat MIS Quarterly artikeln. Den ökande trenden inom industrin och akademiska forskningssamarbeten har också bidragit till populariteten av ADR, säger Maung Sein.

ADR är relevant för praktiskt taget alla, som bedriver konstruktionsforskning i nära samarbete med företag och andra organisationer. Seminariet förde samman forskare som använder metoden eller varianter av den som sedan diskuterade resultaten av sina olika projekt. Diskussionerna om metoden och dess användning baserades på "berättelser från fältet".

– På den andra dagen arrangerades workshops där deltagarna fick hjälp att flytta pågående forskning mot sin fullbordan och utveckla genomförda forskningsresultat mot publicering. Under dessa workshops och presentationer. Två huvudtalare var Börje Justrell av Riksarkivet och Anna Ståhlbröst vid LTU som gav deltagarna essensen av ADR i praktiken. Framför allt så har vi alla lärt oss av varandras erfarenheter, säger professor Maung Sein.

Pictures from the seminar