Hoppa till innehållet
LTU_business_SIF07
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Blivande mötesplats för rymdindustri och akademin

Publicerad: 1 november 2016

Space Innovation Forum har snabbt blivit en mötesplats mellan rymdindustrin och akademin i norra Sverige. Under två dagar diskuterade deltagare innovation både uppströms och nedströms, entreprenörskap och idégenerering inom industrin samt en framtida agenda för flyg- och rymdindustrin i norra Sverige.

– Space Innovation Forum syftar till att utveckla en attraktiv miljö för rymdindustrin och för små och medelstora företag intresserade av att delta i rymdsektorn. Mötesplatser som dennna lockar människor, investerare och företag till regionen och i det långa loppet stimulerar det regional tillväxt, säger Johanna Bergström-Roos, affärsutvecklare på LTU Business AB.

Sedan den senaste Space Innovation Forum, har ytterligare två regionala företag startat nya samarbetsprojekt med rymdsektorn.

– En lovande utveckling då regionala små och medelstora företag är en av de viktigaste målgrupperna i RIT-projektet, säger Johanna Bergström-Roos.

Under de två dagarna i Space Innovation Forum uppdaterades deltagare på nyheter från de tre arbetspaketen: skapandet av en ny centrumbildning, innovationsekosystemet runt rymdsektorn, och pågående FoU-projekt.

Huvudtalare var Stefan Gustafsson från European Space Agency, som talade om vikten av att återvinna affärsidéer. Han tog upp exempel på hur det är möjligt att hitta metoder och modeller från andra sektorer som kan genomföras inom rymdindustrin, eller vice versa.

– ESA:s inkubatorsystem har för närvarande en överlevnad på 87 procent från sina inkubatorföretag. Det är en mycket hög procent. Alltför hög del tycker vi, vi måste bli bättre på att ta kalkylerade risker för att nå verkligt spännande och innovativa idéer, säger Stefan Gustafsson, technology transfer officer vid European Space Agency.

Anna Rathsman från SSC Esrange talade kort om vikten av inrätta en tjänst för att skjuta upp små satelliter i rymden från Kiruna.

– Det är oerhört viktigt att den svenska regeringen nu rekommenderar och verka för ett genomföra den här tjänsten. Det är ett viktigt nästa steg för att stärka Kiruna som ett världsledande rymdcentra, säger Anna Rathsman från SSC Esrange.

Forumet avslutades med en foresighting-workshop som leddes av Johan Bergström och Mattias Bergström, affärsutvecklare på LTU Business AB. Deltagarna arbetade med att identifiera gemensamma nämnare, skapandet av intressanta idéer och hur man flyttar dem framåt.

– Verkstaden är skräddarsydd för projektets mål, att öka samarbetet mellan akademi och industri, och att bygga ett innovationsekosystem. Vi hjälper deltagarna att förverkliga sina idéer om framtida forsknings- och utvecklingsprojekt samt möjliga områden för innovation, säger Johan Bergström.