Hoppa till innehållet
EGI
Ezio Manzini är professor i industridesign vid Polytechnico di Milano, en av världens främsta designskolor. Han kan beskrivas som världens främsta inom sustainable design och det något nyare begreppet social innovation.

Mötesplats för sociala innovationer

Publicerad: 10 oktober 2013

En mötesplats för att diskutera tillväxt och innovation ur olika sociala perspektiv – så beskriver Malin Lindberg, forskare inom genus och innovation, den konferens som Luleå tekniska universitet (LTU) anordnar den 9-10 oktober.

Den internationella konferensen Equality, Growth and Innovation (EGI) – Jämlikhet, tillväxt och innovationer – har lockat omkring 250 personer från hela Sverige och världen. En, enligt Malin Lindberg, ganska imponerande siffra som också visar på ämnets aktualitet.

– Tillväxt och innovation har blivit väldigt aktuellt inom politiken och forskningen de senaste fem till tio åren, men de sociala perspektiven har saknats i debatten, säger Malin Lindberg.

EGI
Malin Lindberg, forskare inom genus och innovation vid Luleå tekniska universitet, har det operativa ansvaret för konferensen.

Vad handlar innovationer om?

– Det vida begreppet är ny vara, tjänst, metod eller arbetssätt som kommit till nytta för samhället.

När blir de då sociala?

– Om arbetet med innovationen till exempel inkluderar olika grupper som inte fått möjlighet att vara delaktiga tidigare eller att den har sociala mål, att den ska bidra till att förändra relationer. Ett exempel är olika jämställdhetsmetoder som bidrar till att förändra relationen mellan kvinnor och män.

EGI
Förutom ett par gemensamma föreläsningar ges workshops och forskningspresentationer för att skapa ett erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker.

Genusforskning på LTU i framkant

Den första EGI-konferensen hölls i Linköping 2010 och denna gång blev Luleå tekniska universitet tillfrågade på grund av den framgångsrika och tillämpade genusforskning som bedrivs.

– På LTU har det framförallt byggts upp en ganska stark forskning kring genus i organisationer, men också kring genus och teknik. Det är få universitet som fokuserar på genus i de mer tekniska sammanhangen. Där är vi rätt unika och har blivit väldigt uppmärksammade i andra delar av Sverige och världen.

EGI
Under de två konferensdagarna erbjuds 10 parallella sessioner med 60 olika programpunkter där i huvudsak kommunala och statliga organisationer samt universitet finns representerade.

Ett annat starkt område är genus och innovation där Malin Lindberg själv blivit lite av en pionjär. Som den statsvetare hon är, har hon undersökt innovationspolitiken ur ett genusperspektiv. Hennes forskning visar bland annat att statliga och regionala medel för innovation fördelas på ett mycket ojämlikt sätt.

Inkluderande innovation

Bakåt sett har mycket fokus lagts på teknisk produktutveckling inom mansdominerade företag. Men genom att utvidga begreppet innovation kan fler grupper inkluderas och i förlängningen skapas attraktiva livsmiljöer för invånarna. Malin Lindberg menar att vi måste fråga oss vilket samhälle vi vill leva i.

– Att skapa attraktiva regioner står högst upp på agendan både i Norrbotten och i övriga Sverige, och detta görs genom att man är medveten om de sociala perspektiven på utveckling. Det finns forskning som visar att samhällen tjänar rent ekonomiskt på att vara öppna, toleranta, inkluderande och mångsidiga. Därför behövs den här konferensen, avslutar Malin Lindberg.