Hoppa till innehållet
Ahmed Elragal
Ahmed Elragal är professor i informationssystem Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ahmed Elragal, professor i informationssystem

Publicerad: 10 november 2018

Ahmed Elragals forskning handlar om hur organisationer använder information för att ta beslut. Genom att undersöka företag på mikronivå vill han påverka samhället på makronivå. En lång internationell forskarkarriär förde honom slutligen till norra Sverige.

Ahmed Elragal undersöker informationssystem och hur de används i organisationer. Forskningen går ut på att ta reda på hur organisationer kan bli mer effektiva och bli bättre på att fatta rätt beslut. Forskningen fokuserar på två olika delar i organisationen:
affärssystem och beslutsunderlag.

– Jag började med att undersöka affärssystem men upptäckte att det inte räckte för att analysera hur besluten fattas. Därför inkluderade jag beslutsunderlagen som organisationerna får från systemen i mina studier.

Internationella framgångar

Han växte upp i Alexandria, Egypten, och har en lång internationell akademisk karriär bakom sig som nu fört honom till Luleå tekniska universitet. Han började studera informationssystem i Egypten men skrev sin doktorsavhandling i Plymouth, England. Han har också arbetat på forskningsinstitut i Egypten, Quatar och Tyskland.

– Jag drivs hela tiden av nya utmaningar och då är det svårt att stanna på en plats. Jag vill att min forskning ska påverka både hur organisationer fungerar och hur akademien ser på ämnet.

År 2010 ingick han i en forskargrupp som gjorde en fallstudie av Folkräkningsmyndigheten i Kairo. Studien handlade om hur myndigheten kan samla ihop data med hjälp av datainlärning och därigenom få en djupare förståelse för informationen. Syftet var att ge beslutsfattare bättre underlag när de ska fatta beslut. Studien utsågs till bästa internationella fallstudie och används idag i undervisningen på över 600 universitet världen över.

– Det var ett landmärke i min karriär. Jag använder fortfarande resultaten som underlag när jag undervisar.

Hjälp till bättre beslut

För Ahmed Elragal är det viktigt att gapet mellan teori och praktik är minimalt. Målet med hans forskning är att företag ska kunna fatta bättre beslut och bli mer lönsamma
för att i sin tur bidra till samhällsekonomin.

– Det finns en klar koppling mellan hur lönsamma företagen i ett land är och hur bra
det går för landets ekonomi. Jag undersöker företag på mikronivå för att i slutändan kunna påverka ekonomin på makronivån.