Hoppa till innehållet
Cathrine Norberg
Cathrine Norberg, professor i engelska. Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Cathrine Norberg, professor i engelska

Publicerad: 28 oktober 2019

Vårt språk säger något om hur vi ser på omgivningen. Cathrine Norberg vill bidra till ökad jämställdhet och kunskap om genus genom att synliggöra samhällets normer i det talade och skrivna språket.

Trots en ökad kunskap om jämställdhet visar vårt språk att vi har traditionella bilder av vad det är att vara kvinna eller man, och att det får effekter på hur vi agerar. Det är särskilt framträdande om man tittar på stora datamängder, vilket Cathrine Norberg har gjort i sin forskning. Hon har studerat miljontals ord från radio, tv, litteratur och intervjuer. Resultaten visar tydligt att män ofta framställs som subjekt knutna till exempelvis aktivitetsverb, rörelse och nyfikenhet. Kvinnor skildras däremot ofta i motsatta handlingar, och i relation till andra människor. De här mönstren kan ha betydelse exempelvis under en anställningsintervju eller i en ansökan, menar Cathrine Norberg.

Genom att synliggöra omedvetna strukturer vill hon bidra till ökad jämställdhet. Cathrine Norberg beskriver sig som sociolingvist – hon tittar på språket för att kunna säga något om samhället, ofta i tvärvetenskapliga projekt. Förutom ett fokus på språk och genus, har hon studerat hur läromedel i engelska är uppbyggda för att främja ordinlärning. Hennes forskning visar att nya ord sällan återanvänds i böckerna, vilket är en grundförutsättning för inlärning.

Cathrine Norberg, född 1962, är uppväxt i Luleå men tillbringande
barndomens somrar i Tornedalen där hon upptäckte sitt intresse för språk. Hon disputerade 2002 med en avhandling där hon undersökte manligt och kvinnligt i Shakespeares komedier. För studien fick hon Norrbottens forskningsråds pris för bästa avhandling inom filosofisk fakultet.
 

Kontakt

Cathrine Norberg

Norberg, Cathrine - Professor, Prorektor

Organisation: Engelska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492189
Rum: B276 - Luleå»