Hoppa till innehållet
ChristinaWanhainen-LTU
Christina Wanhainen, professor i malmgeologi. Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Christina Wanhainen, professor i malmgeologi

Publicerad: 8 november 2017

Christina Wanhainens forskningsområde inom malmgeologi är hur olika typer av malmer bildas och hur man kan karaktärisera dem i detalj för att optimera utvinningen av metaller.

Det är inte svårt att räkna ut vad Christinas forskningsområde är när man besöker hennes kontor. På skrivbordet och övriga ytor ligger borrkärnor och olika mineral i små lådor och genomskinliga plastpåsar. En av väggarna täcks av en stor berggrundskarta.

– Jag tycker om riktiga papperskartor. Att kunna breda ut dem och förklara och visa. Till stor del är kartorna över berggrunden baserade på geofysiska mätningar, men det är först när du hittar en berghäll eller gör en provborrning som du faktiskt får veta vad som finns i marken.

Detaljerad bild av malmen

Även om hennes forskningsområde tar slut där utvinningen tar vid, bidrar malmgeologin med information som är viktig i brytnings- och anrikningsprocesserna.

– Vi levererar en detaljerad bild av malmen till mineralteknikerna och metallurgerna. Om de får veta hur malmen ser ut
i detalj, kan de lättare styra sina processer. För dem som ska utvinna metaller är det här naturligtvis oerhört viktig information. Det finns exempelvis icke önskvärda metaller, det vi kallar ”straffmetaller”, som kan försvåra brytningen av en malm.

Christinas forskning rör även förekomsten av energikritiska metaller, exempelvis sällsynta jordartsmetaller, som i många fall finns i gruvavfall.

– Det finns ett stort behov av olika kritiska metaller för användning i allt från mobiltelefoner och vindkraftverk till batterier för elbilar. Kan vi i Sverige, med vår relativt stränga miljölagstiftning, ta fram de här metallerna så anser jag att vi har en moralisk skyldighet att göra det. Alternativet är att de utvinns i länder där de varken prioriterar miljö eller människors hälsa och arbetsförhållanden. Det här är en etisk fråga som jag brukar ta upp med mina studenter.

Sprider kunskaper vidare

Christinas väg till malmgeologin gick via studier i geovetenskap vid Uppsala universitet, där det fanns en kurs i malmgeologi.

– Jag visste inte mycket om geologi eftersom det inte lärs ut i svenska skolor. Samtidigt lät det spännande. Efter examen fick jag jobb som prospekteringsgeolog och ungefär samtidigt utlystes en tjänst som doktorand i malmgeologi. Efter att ha jobbat med prospektering i ett halvår tackade jag ja till doktorandtjänsten.

För Christina är det viktigt att vara en samhällsbildare, att prata om geologi i olika sammanhang.

– Det kan vara allt från att jag anordnar exkursioner för allmänheten till att jag är ”stendoktor” och föreläser för barn och ungdomar på Teknikens hus. När jag pratar med barn måste jag verkligen tänka till och förklara geologi på en nivå som de förstår. Det är en rolig utmaning.

För ett par år sedan fick Christina möjligheten att köpa en stuga i Bjuröklubb söder om Skellefteå, där hon tillbringar en stor del av sin fritid.

– Dels är det en del av min barndom
 och dels är det avkopplande. En bonus är
 att det är en av de häftigaste platserna i norra Sverige vad gäller berggrundsgeologi med sina stora områden av gnejsiga berghällar som ligger i öppen dager. 

Christina Wanhainen

Christina Wanhainen, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492401
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser