Hoppa till innehållet
Joakim Lundgren
Joakim Lundgren är professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet. Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Joakim Lundgren, professor i energiteknik

Publicerad: 30 oktober 2018

Joakim Lundgrens forskning handlar om att utveckla och tillämpa metoder för att utvärdera bioenergiprocesser. Hans mål är att bidra med kunskap för att påskynda omställningen till ett mer långsiktigt hållbart energisystem.

Joakim Lundgren har alltid varit intresserad av miljöfrågor. Med sin forskning vill han bidra med analyser och jämförelser av olika omvandlingstekniker för biomassa för framtidens industri och samhälle. Idag finns ett stort antal möjliga omvandlingstekniker och slutprodukter för biomassa. Utmaningarna är att göra analyser som är jämförbara och rättvisa och att sätta teknikerna i sina rätta sammanhang. Många teknikkoncept som analyseras idag har låg teknisk mognadsgrad och kanske bara finns i laboratorieskala och en kommersialisering kanske kan bli aktuell om först 10-20 år, menar Joakim Lundgren.

- Det är vanligt att de utvärderas under dagens förhållanden och jämförs med tekniker som redan finns på marknaden. Vi måste tänka långsiktigt så att vi inte låser fast oss i processer och produkter som är bra idag, men kanske inte i framtiden. Vi ser fortfarande konsekvenserna av beslut som togs för 40 år sedan och vi vill undvika att göra samma misstag igen, säger han.

Forskning i Österrike gav ett vidgat perspektiv

Efter att Joakim Lundgren doktorerat vid Luleå tekniska universitet fick han ett stipendium för att forska vid International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) i Österrike. Idag är han också gästforskare vid institutet.

– Det är ett globalt tvärvetenskapligt institut, med starka kopplingar till FN:s klimatpanel IPCC och det var på IIASA som jag blev intresserad av att tillämpa ett större perspektiv på vår energiförsörjning. Min tid där har haft stor inverkan på min fortsatta forskning.

Leder forskningssatsning inom biomassaförgasning

Idag är han också föreståndare för Svenskt förgasningscentrum (SFC) som är ett 10-årigt forskningsprogram med en total budget om drygt en halv miljard och där ett stort antal universitet, företag och institut deltar. Biomassaförgasning är intressant för att den kan hantera flera olika typer av förnybara råvaror och producera ett stort antal olika produkter som gröna drivmedel, kemikalier och el.

– Det är en robust och flexibel teknik som har stor potential att bidra till omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem och framförallt till Sveriges vision om ett fossilfritt samhälle år 2045.