Hoppa till innehållet
Olle Samuelson
Olle Samuelson, adjungerad professor i byggproduktion och teknik. Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Olle Samuelson, adjungerad professor i byggproduktion och teknik

Publicerad: 11 november 2019

Olle Samuelson har under hela sitt yrkesliv arbetat för en framgångsrik digital transformation av samhällsbyggandet. Till nästa generation vill han överlämna en klimatneutral byggbransch.

Den stora potentialen med digitaliseringen av byggsektorn ligger i dag i de nya affärsmodellerna snarare än i de digitala verktygen. Olle Samuelson arbetar med att förändra arbetssätten och driva utvecklingen framåt, bland annat inom den största satsningen någonsin kring digitalisering i samhällsbyggnadssektorn – det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Han vill i sina roller som adjungerad professor vid Luleå tekniska universitetet och forsknings- och innovationsstrateg på IQ Samhällsbyggnad, bidra till ett paradigmskifte. Det handlar om att skapa en byggbransch som producerar bostäder, infrastruktur och stadsmiljöer till ett rimligt pris med hänsyn till utmaningar som klimathot och urbanisering. Enligt honom kan digitaliseringen hjälpa oss att minska resursanvändningen, öka kretsloppstänkandet och förkorta byggtiderna, dessutom till en lägre kostnad.

Olle Samuelson, född 1967 i Luleå, disputerade vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors år 2012 med en avhandling om IT-innovationer i svenska bygg- och fastighetssektorn. Redan som barn var han intresserad av arkitektur och hus, och valde därför en inrikning där han fick utforma levnadsvillkoren som skapas i stadsmiljöer. Sedan tonåren är han en hängiven körsångare och på fritiden vistas han gärna familjens hus på Gotland.

Olle Samuelson

Olle Samuelson, Adjungerad professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser