Hoppa till innehållet
Stefan Östersjö
Stefan Östersjö, professor i musikalisk gestaltning vid Luleå tekniska universitet. Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Stefan Östersjö, professor i musikalisk gestaltning

Publicerad: 31 oktober 2018

Stefan Östersjö tog sitt stora musikintresse till den akademiska världen. I sin forskning undersöker han förutsättningarna för konstnärlig utveckling och kunskap. Men gränsen mellan forskningen och det egna musicerandet är ibland svår att definiera.

Stefan Östersjö är professionell musiker sedan 1992. Han har släppt 22 skivor och fick 1997 en grammis för bästa klassiska album. Han är en klassiskt skolad gitarrist men spelar också en lång rad andra stränginstrument. Han började forska om musikalisk gestaltning för att han såg en brist på dokumentation av samtida uppförandepraxis, och hans avhandling var en studie av hur dessa tysta överenskommelser växer fram i samarbetet mellan musiker och tonsättare.

Leder till konstnärlig utveckling

– Jag såg hur ett systematiskt arbete med att dokumentera och analysera konstnärliga processer kan leda till konstnärlig utveckling och fördjupning. Det har drivit mig till att ta forskningen vidare.

Stora delar av hans forskning är tvärdisciplinär och har utförts i samarbetemed forskare inom musikpsykologi, systematisk musikvetenskap och genusteori vid olika centra i Europa, USA och Asien.
I ett pågående projekt undersöker och analyserar han hur traditionell musik förändrasöver tid - dels i sin ursprungliga miljö med en studie i Mekongdeltat i Vietnam - och dels i ett mångkulturellt samhälle som
Sverige.

– Musik är en viktig del av vår kultur och det finns ett stort värde i att lära oss mer om hur den utvecklas. Samtidigt hoppas jag på att visa hur konstnärlig forskning som är djupt integrerad i tvärdisciplinära samarbeten kan bidra till ny kunskap inom akademin

Han är fortfarande aktiv som musiker och är konstant involverad i nya projekt. Men gränsen mellan var forskningen börjar och hans eget musicerande slutar är ibland svår att dra.

– Allt jag gör kretsar kring musiken. De senaste åren har jag gjort väldigt få musikprojekt som inte varit en del av forskningen.

Bygger nationellt nätverk

Vid Luleå tekniska universitet ska han nu bygga upp ett nationellt nätverk för att bedriva forskning inom musik, akustik och ljudteknik. Det är ett samarbetsprojekt mellan Musikhögskolan vid Luleå tekniska universitet, Musikhögskolan i Stockholm och Kungliga tekniska högskolan.

– Vår ambition är att skapa en svensk nod för forskning inom de här områdena som på sikt ska kunna bli en stark internationell aktör i större samarbetsprojekt. Här kan vi också skapa förutsättningar för fler tvärdisciplinära projekt som det inte funnits möjlighet att bedriva i Sverige tidigare.