Hoppa till innehållet

Kraftsamling för universitetets idrottsforskning

Publicerad: 11 oktober 2021

Nyligen samlades forskare från hela universitetet för att samtala om den allt mer omfattande idrottsforskningen vid lärosätet. På mötet diskuterades både pågående projekt och framtida samarbetsmöjligheter med det långsiktiga målet är att skapa en centrumbildning inom prestationsanalys och sportteknologi på Luleå tekniska universitet.

− En sådan centrumbildning ska vara motorn i en satsning på norra Sverige som en mycket stark idrottsregion. Den skulle också vara en plattform för att attrahera finansiering från kommuner, näringslivet och andra finansieringskällor. Vi vill förstås även fortsätta att bygga vidare på samarbetet med Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och de olika idrottsförbunden, säger Roland Larsson, professor vid Luleå tekniska universitet och sammankallande för mötet. Centrumbildningen ska vara ett nationellt centrum och dess officiella namn kommer att bli ”Swedish Research Center for Performance & Technology in Sports”.

Motorn i nordlig idrottsregion

Vid mötet deltog ett trettiotal forskare från hela universitet som fick lyssna på föreläsningar och diskutera den eventuella centrumbildningen och nya idéer kopplade till prestation och teknologi för sport.

− Vi pratade bland annat om möjligheten att starta studentprojekt och att utlysa specifikt inriktade examensarbeten inom en rad olika program. Deltagarna fick även ta del av flera pågående forskningsprojekt, till exempel ett EU-projekt i samarbete med bland annat Luleå Hockey som handlar om att hitta sätt att ta tillvara på de tiotusentals kolfiberklubbor som går sönder och kasseras varje år, berättar Roland Larsson och slår fast att potentialen för en ytterligare breddning av idrottsforskningen vid universitetet är stor.

− Det skulle exempelvis kunna handla om frågor kopplat till genus, design och entreprenörskap men även användning av AI för att analysera ett lags eller en individs idrottsprestation.

En av många komponenter

Tidigare i år lanserades det unika Skid- och snölabbet vid Luleå tekniska universitet. En omfattande satsning i samarbete med SOK med fokus på teknikforskning för prestationsutveckling inom idrott. Förutom de två fokusområdena sportteknologi och prestationsteknologi och- analys omfattar satsningen även en ny mätplats och högteknologisk verkstad för valla och slipning av skidor på Lindbäcksstadion i Piteå, liksom verksamhet på flera labb på universitetsområdet i Luleå. Till exempel är vallateamen för landslagen i skidskytte och längdskidor med i satsningen och får tillgång till anläggningen i Piteå.

Fyra doktorander redan på plats

Verksamheten i Skid- och snölabbet är redan i gång med flera spännande innovativa forskningsprojekt och tre doktorander inom skidor och en är fokuserad på snö.

− Det är en av många komponenter i en eventuell centrumbildning. Nationella samarbeten med landslagen i skidskytte och längdåkning är initierade och även internationella samarbeten med forskare från bland annat Finland, Slovenien och USA. Siktet är att bidra med kunskap inför OS i Beijing 2022 men framförallt till OS i Milano-Cortina 2026, säger Roland Larsson.

Kontakt

Roland Larsson

Larsson, Roland - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491325

Taggar