Hoppa till innehållet

Ny metod beräknar tryckfördelning mellan skida och snö

Publicerad: 13 december 2022

Forskare vid Luleå tekniska universitet har tagit fram en ny AI-baserad metod för att simulera kontakten mellan skidans spannkurva och virtuell snö. Med den nya metoden kan man beräkna den för skidåkningen så viktiga tryckfördelningen mellan skida och snö.

– Metoden tydliggör hur kontakten ser ut vilket innebär att vi med större noggrannhet kan jämföra skidor åt både landslag och skidintresserad allmänhet, säger Kalle Kalliorinne, doktorand vid Luleå tekniska universitet och fortsätter.

Har stor betydelse

– Vi vet att i många andra tribologiska tillämpningar så har tryckfördelningen en stor betydelse, därför är det viktigt att också kunna karaktärisera den för att få en bättre inblick i kontakten mellan skida och snö.

Resultatet som presenteras i en artikel publicerad på framsidan i MDPI journalen Lubricants visar att metoden behövs för tydliggöra hur kontakten ser ut och att små skillnader i spannkurvan kan ha en stor inverkan på tryckfördelningen.

– Metoden bygger på att vi mäter upp skidans spannkurva för en rad olika laster och lastpositioner. Datat vi samlar in vid mätningarna använder vi för att träna ett AI som i slutändan fungerar som en digital representation av skidan. Med den digitala representationen kan vi sedan simulera kontakten mellan skidan spannkurva och virtuell snö, berättar Kalle Kalliorinne.

Den första av tre artiklar

Kalle Kalliorinne och medförfattarna Joakim Sandberg, Gustav Hindér, Hans-Christer Holmberg, Roland Larsson och Andreas Almqvist är samtliga knutna till skid-och snölabbet vid Luleå tekniska universitet. Den nyligen publicerade artikeln är den första av tre där gruppen utforskar och förklarar vad som händer på de olika skalorna i kontakten mellan skidan och snön när man åker längdskidor.

– Nästa steg är att simulera kontakten mellan skidbelagets struktur och snön. I den artikeln kommer vi visa hur valet av struktur påverkar kontakten på micro-skalan, säger Kalle Kalliorinne.

Kontakt

Kalle Kalliorinne

Kalliorinne, Kalle - Doktorand

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik