Hoppa till innehållet

Sportteknologi

Högkvalitativ forskning om snö, material och friktion.
Kontaktpersoner för respektive området finns längre ner på sidan.

Skidfriktion

Friktionen som uppkommer mellan skida och snö påverkas av ett stort antal faktorer. Dels sådana kopplade till skidans spannkurva, belagmaterial, ytstruktur och vallning, dels sådana kopplade till snöytans egenskaper som till exempel temperatur, vatteninnehåll och kornstorlek. Dessutom påverkas friktionen av luftens temperatur och fuktighet samt åkarens skicklighet. Ett friktionstest utvecklas vid det nya Skid- och snölabbet vid Lindbäcksstadion i Piteå, för att med hög noggrannhet kunna studera hur de olika faktorerna påverkar glidet.

Virtuell testbänk för skidteknologi

Skidans funktion styrs av ett stort antal parametrar. Det är därför svårt att enbart använda experimentella metoder för att kunna avgöra de olika parametrarnas inverkan och hur de kan optimeras för att ge skidan bästa möjliga egenskaper. En flerskalemodell av skidan beskriver skidan från makronivå (hela skidan) till nanometernivå (i kontakten med snön) med mellannivåer som beskriver skidans ytstruktur. Modellen kan användas för att optimera textur, slipstruktur och vallning för ett visst skidföre. 

Utrustning för skidsport

Skidsport handlar inte bara om skidorna utan det krävs mycket annan utrustning för en lyckad skidtur eller en framgångsrik tävling på yttersta elitnivå. Några exempel är bindningar, stavar, skidhandskar, hjälm vid utförsåkning och kläder. Inom skidsporter som till exempel skidskytte och skidorientering tillkommer vapen, ammunition, sele och kartställ. Vi tittar på hur det går att optimera utrustning vad gäller vikt, funktion och miljöpåverkan, och gör bland annat en jämförelse mellan dyr tävlingsammunition, billig träningsammunition och blyfri ammunition för skidskytte.

Fluorfri vallning

Fluorföreningar som fluorerade kolväten har gjort stor succé inom vallabranschen. Fluorföreningarna har gjort ytorna mer vattenfrånstötande (hydrofoba) vilket sänkt friktionen markant, inte minst under fuktiga förhållanden. Tyvärr har fluorföreningarna en negativ miljöeffekt samt skapar stora arbetsmiljöproblem för dem som utför vallningen. Därför kommer fluoret att förbjudas. Att hitta bra ersättning för dessa fluorerade kolväten är en viktig och akut fråga.

Snö – en förutsättning för skidåkning

Friktion uppkommer då två ytor sätts i kontakt med varandra. Det är därför inte möjligt att studera skidfriktion utan att också förstå snöytan. Skida-snö är ett ovanligt tribologiskt system eftersom ena ytan (snön) ligger nära sin smältpunkt. Vattentillgången i kontakten mellan skida och snö är avgörande. Både för lite och för mycket vatten ger upphov till hög friktion. Det är därför viktigt att förstå snöns vatteninnehåll och hur snön smälter då skidan passerar. Ett stort antal parametrar är viktiga att förstå och karaktärisera, däribland kornstorlek och -form samt snöytans hårdhet och skjuvhållfasthet. 

Kontaktpersoner, skidfriktion:

Roland Larsson

Roland Larsson, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491325
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Andreas Almqvist

Andreas Almqvist, Professor

Telefon: 0920-492407
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Nazanin Emami

Nazanin Emami, Professor

Telefon: 0920-491939
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Kalle Kalliorinne

Kalle Kalliorinne, Doktorand

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Joakim Abrahamsson

Joakim Abrahamsson, Verksamhetsledare

Telefon: 0920-493450
Organisation: Student, Verksamhetsstöd
Mikael Sjödahl

Mikael Sjödahl, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491220
Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Johan Casselgren

Johan Casselgren, Biträdande professor

Telefon: 0920-491409
Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Nina Lintzen

Nina Lintzen, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-491747
Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Kontaktpersoner, virtuell testbänk för skidteknologi:

Andreas Almqvist

Andreas Almqvist, Professor

Telefon: 0920-492407
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Kalle Kalliorinne

Kalle Kalliorinne, Doktorand

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Roland Larsson

Roland Larsson, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491325
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Mikael Sjödahl

Mikael Sjödahl, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491220
Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Kontaktpersoner, utrustning för skidsport:

Åsa Wikberg-Nilsson

Åsa Wikberg-Nilsson, Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare, Excellent lärare

Telefon: 0920-491342
Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Peter Törlind

Peter Törlind, Biträdande professor, Excellent lärare

Telefon: 0920-492412
Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Anders Pettersson

Anders Pettersson, Universitetslektor

Telefon: 0920-492041
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Pär Marklund

Pär Marklund, Professor

Telefon: 0920-492415
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Hans-Christer Holmberg

Hans-Christer Holmberg, Adjungerad professor

Organisation: Fysioterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Kontaktpersoner, fluorfri vallning:

Joakim Abrahamsson

Joakim Abrahamsson, Verksamhetsledare

Telefon: 0920-493450
Organisation: Student, Verksamhetsstöd
Jonas Hedlund

Jonas Hedlund, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492105
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Fredrik Engström, Biträdande professor

Telefon: 0920-491388
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Andreas Almqvist

Andreas Almqvist, Professor

Telefon: 0920-492407
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Roland Larsson

Roland Larsson, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491325
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Kontaktpersoner, snö – en förutsättning för skidåkning:

Johan Casselgren

Johan Casselgren, Biträdande professor

Telefon: 0920-491409
Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Nina Lintzen

Nina Lintzen, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-491747
Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Mikael Sjödahl

Mikael Sjödahl, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491220
Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik