Hoppa till innehållet

Attraktiv och hållbar stadsomvandling

Publicerad: 12 juni 2017

Kiruna Sustainability Center är namnet på ett nytt centrum med två huvudprojekt; Innovationsplattform Kiruna och Testbädd Kiruna. Inom plattformarna utvecklas, utvärderas och testas innovativa kreativa lösningar för ett attraktivt och hållbart samhälle.

Luleå tekniska universitet är projektpart och bidrar med ny kunskap inom många ämnesområden; attraktivitet och social hållbarhet, normkreativitet, samhällsekonomiska analyser, digitaliserade planerings- och byggprocesser, industriellt byggande, återvinning- och avfallslösningar, energisystem, innovativa trafiklösningar med mera.

– Stadsomvandlingen ger fantastiska möjligheter till att tänka nytt och kreativt, säger Joakim Norman, projektledare för Innovation Platform Kiruna och Testbed Kiruna.

Det utvecklas mycket i Kiruna just nu. Det planeras, byggs och rivs parallellt när det nya Kiruna tar form. När en stor del av en stad med alla centrumfunktioner ska nyskapas är visionen och ambitionen från Kiruna kommun att skapa en attraktiv och hållbar stad som ger kirunaborna en god livsmiljö. Det sub-arktiska klimatet ger extra utmaningar liksom tekniska innovationer som måste samordnas väl med det sociala livet för att ge en smart stad.

– Att samordna attraktivitet, ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet med tekniska lösningar som stödjer och inte motverkar varandra och detta i en stad med långa vintrar kräver innovativa lösningar; säger Kristina L Nilsson, professor i arkitektur vid Luleå tekniska universitet.

– Vi har även ett koncept kallat ”Samhällets kontrollrum” där vi genom att integrera olika system kan få en överblick på allt från trafiksituation till energiförbrukning i hela samhället, säger Christer Åhlund, professor i distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet.

Kiruna kommun är projektägare. Innovationsplattform Kiruna är den sjätte plattformen i Sverige, som finansieras av Vinnova. Testbed Kiruna finansieras av  Tillväxtverket/ Europeiska regionala utvecklingsfonden. Tekniska Verken i Kiruna projektleder och utför projektet i samverkan med Kiruna kommun, LTU och RISE. 

– Många institutioner och ämnesområden vid Luleå tekniska universitet kommer att involveras i olika delprojekt inom Kiruna Sustainability Centre, avslutar Kristina L Nilsson.

Kristina Nilsson

Nilsson, Kristina - Professor, Professor

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491678

Taggar