Helena Johnsson, universitetslektor, Luleå tekniska universitet och forskningsansvarig för IEEB. Byggnader i kallt klimat ska bli energieffektiva Boende i norr gynnas av ett nytt forskningsprojekt som ska göra hus mer energieffektiva. Luleå tekniska universitets avdelning för träbyggnad har fått finansiering till ett nytt forskningsprojekt om energieffektivitet i byggnader i samarbete med en rad andra aktörer. LTU leder den vetenskapliga delen av Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Byggnader i kallt klimat ska bli energieffektiva

Publicerad: 27 mars 2011

Boende i norr gynnas av ett nytt forskningsprojekt som ska göra hus mer energieffektiva. Luleå tekniska universitets avdelning för träbyggnad har fått finansiering till ett nytt forskningsprojekt om energieffektivitet i byggnader i samarbete med en rad andra aktörer. LTU leder den vetenskapliga delen av forskningsprojektet.

GThusbygge_01.jpg
Forskning tillför ny kunskap vid bygge av hus i kallt klimat.

- Framförallt kommer det att göra att man får bättre förståelse för vad det innebär att bygga energieffektivt i kallt klimat säger Helena Johnsson, universitetslektor vid Luleå tekiska universitet och ansvarig för LTUs del i projektet.

Det blev nyligen klart att projektet ”Increasing Energy Efficiency in Buildings” (IEEB), som ska pågå i tre år, har fått finansiering med totalt 16,8 miljoner kronor från EUprogrammet Interreg IV A Nord. I projektet ingår, förutom LTU, även Umeå Universitet, NORUT, Northern Research Institute i Norge och Oulu Polytechnics som är en forknings- och utbildningsenhet i finska Uleåborg.

Det nya projektet är inriktat mot att utveckla och testa standarder för täthetsprovning, studera den verkliga energiåtgången i byggnader i Barentsregionen och att stötta kommunerna i deras arbete med att få innevånare att bygga energieffektiva hus

Ett speciellt fokus kommer att ligga på att skapa energieffektivitet i byggnader i kallt klimat. Projektet kommer att studera både nybyggnation och befintliga byggnader, småhus och flerbostadshus samt trä- och betonghus. Luleå tekniska universitets avdelning för träbyggnad har det vetenskapliga ansvaret i projektet och det samordnas av Oulu Polytechnics.