Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kirunas energiförbrukning på Google Earth

Publicerad: 2 april 2014

Ett verktyg som hjälper energirådgivare att få en överblick, via Google Earth, över energikonsumtionen i enskilda hushåll. Det är resultatet av ny forskning vid Luleå tekniska universitet.

Verktyget som utvecklats av doktoranden Tim Johansson vid Luleå tekniska universitet visar energikonsumtionen i alla bostadshus anslutna till Kiruna kommuns fjärrvärmeverk. Energiåtgången i enskilda hushåll och i hela bostadsområden, presenteras i en 3D modell i Google Earth.

Ett av målen för forskningen är att göra energikonsumtionen i Kiruna/Gällivare hållbar sedan städerna flyttats.

Tim Johansson använder befintlig teknik för att kombinera information från fjärrvärmenätet från Tekniska verken i Kiruna med fastighetsinformation från lantmäteriet och information om topografi m m, insamlad med geografisk informationsteknologi .

- Det här är ett nytt sätt att kombinera information på och att göra informationen visuellt lättillgänglig, t ex för energirådgivare. De får ett verktyg för att arbeta direkt mot enskilda husägare. När man kan gå in och titta på ett enskilt hus i en street view blir det viktigt med frågor om hur informationen ska användas för att medborgarnas integritet ska skyddas. Här har vi inte tänkt färdigt än, säger Tim Johansson. Att husägare loggar in på sitt hus med bankID eller via Facebook är en möjlig lösning.

Att kommuner kan erbjuda olika energisparpaket till olika fastighetsägargrupper med hög energikonsumtion, är exempel på hur verktyget kan nyttjas. Ett annat är att använda informationen som stöd för strategier för energisparåtgärder.

För den enskilde medborgaren kan verktyget bidra till ett ökat engagemang för att hålla nere sin energiförbrukning. En test av verktyget kommer att genomföras våren 2014.

 

Kontakta Tim Johansson