Hoppa till innehållet
Workshop_IPK
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nya arbetssätt ska skapa möjlighet till innovativa lösningar inom stadsomvandlingen

Publicerad: 12 februari 2020

Det nya projektet Innovationsplattform Kiruna fas 2 ska verka för att utveckla nya metoder och arbetssätt för att på ett bättre sätt kunna fånga idéer och innovationer inom stadsomvandlingen. Projektet syftar till att Kiruna kommun tillsammans med Luleå tekniska universitet och RISE ska hjälpa kommunen att bli mer innovativa i sina processer.

– Det är otroligt givande att på ett så handfast sätt få hjälpa Kiruna att hantera av de utmaningar som de står inför med stadsomvandlingen, säger Johan Larson universitetslektor på avdelningen Industriellt och Hållbart Byggande vid Luleå tekniska universitet.

Kiruna har som målsättning att bygga en hållbar och klimatneutral stad i ett arktiskt klimat vilket innebär stora utmaningar och behov av förändringar i många av de kommunala processer som behöver samverka inom stadsomvandlingen. En startworkshop genomfördes i Kiruna mellan 27-28 januari under vilken representanter från projektparterna Luleå tekniska universitet (Johan Larsson SBN, Mats Westerberg ETS) och RISE tillsammans med strategiska personer från Kirunas förvaltningar och bolag samlats för att både lära känna varandra men också dra upp riktlinjer och ta en fram gemensam målsättning för denna 3 åriga satsning.

– Det finns mycket som stödjer innovation i Kiruna, bland annat har Kirunaborna en enorm stolthet och patriotism. Vi ser en stor drivkraft att skapa något bra för framtiden vilket verkligen är tydligt då man ser den starka laguppställningen som Kiruna ställer upp med i detta projekt, säger Johan Larsson.

Syftet med att ha Luleå tekniska universitet som projektpart är att de ska fungera som process- och innovationsstöd i systemet. Luleå tekniska universitet har lång och god erfarenhet av att samverka med Kiruna vilket gör dem till en attraktiv part att ha med vilket underlättar projektprocessen.