Foto: Jennie Sjöholm Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Smart energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader i kallt klimat

Publicerad: 6 februari 2013

Smart energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader i kallt klimat heter projektet som Professor Kristina L. Nilsson nu drar igång inom forskningsämnet Arkitektur. Resultatet av forskningen kommer att vara till nytta både för stora och små fastighetsägare

I norra Sverige har vi inte så många slott och kyrkor som i södra Sverige. Däremot finns många kulturhistoriska byggnader i trä. För att kunna bevara dessa på ett energieffektivt sätt utan att ”bygga sönder” det historiska arvet krävs smarta nya tillvägagångssätt, material och metoder. Många av dessa gamla trähus byggdes inte för att hållas varma vintertid, sedan oljekrisen på 70-talet har uppvärmningskostnaderna blivit ett allt större problem.

Exempel på byggnader i norra Sverige. Foto: Jennie Sjöholm.

I detta forskningsprojekt ska LTU utveckla en framåtsyftande kunskapsgrund för att kunna bevara våra gamla hus till rimliga kostnader på ett långsiktigt och hållbart sätt utan att förstöra arkitektoniska och kulturhistoriska värden. Forskargruppen i Träbyggnad inom Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser kommer att bidra med byggnadsteknisk kunskap.

Forskare på Gotland studerar samma sak i södra Sverige medan forskargruppen i Luleå står för den subarktiska klimatzonen. Kulturhistoriska byggnader med olika byggnadstyper och konstruktioner väljs ut i några orter i Norrland., främst i Kiruna och Malmberget. Först utvecklar man nya lösningar, som beräknas och simuleras för de olika testhusen. Sedan bygger man nya lösningar med nya innovativa isoleringsmaterial och metoder för att sedan mäta isoleringsvärdet igen. De kulturhistoriska och arkitektoniska värdena bedöms, beskrivs och jämförs före och efter energiåtgärderna genomförts. Resultaten kommer att redovisas i rapporter och en avhandling. Projektet rör sig i gränslandet mellan arkitektur, byggnadsvård och byggnadstekniska frågeställningar.

LTU Pressbild - Professor Kristina L Nilsson -
Professor Kristina L Nilsson

- Förhoppningsvis kommer även privatpersoner att kunna använda de tillämpningar vi kommer att studera, säger Kristina L. Nilsson. Det är väl drömmen för alla husägare, att kunna minska på sina uppvärmningskostnader, avslutar hon.

Det är dock kommuner och bostadsföretag som har mest att tjäna på en energieffektivisering då de äger de störta bestånden av kulturhistoriska byggnader.

Projektet finansieras av Energimyndigheten inom forsknings- och utvecklingsprogrammet ”Spara och bevara” och  Centrumbildningen Hjalmar Lundbohm Research Center vid Luleå tekniska universitet som står för 50% vardera. Projektet löper över 2 år. En ny doktorand kommer att rekryteras till forskningsämnet Arkitektur för detta projekt.

Kontakt

Taggar