Hoppa till innehållet
Kiruna centrum

Stadsomvandlingen i Kiruna och Malmberget

I Norrbotten pågår två unika stadsomvandlingar, när stora delar av Kiruna och Malmberget flyttas. Ett 40-tal forskare vid Luleå tekniska universitet är, tillsammans med internationella forskare, engagerade i de stora stadsomvandlingarna. Forskningen sker i nära samarbete med de berörda kommunerna och ett stort antal företag. Allt för att utveckla innovativa, hållbara lösningar för byggandet av de nya städerna.

Innovativa ”almost zero”-hus byggda av miljövänliga material, gröna dagvattenlösningar som klarar kalla klimat, hantering av snö och skapandet av attraktiva vinterstäder, verktyg för att visualisera förändringar i städers infrastruktur och genusperspektiv på arbetsmarknaden hör till de områden där Luleå tekniska universitets forskare, berörda kommuner och näringsliv samarbetar. Målet är att bygga en attraktiv och hållbar livsmiljö för Kiruna och Malmbergets invånare.