Utbildning på forskarnivå

Luleå tekniska universitet erbjuder utbildning på forskarnivå inom två vetenskapsområden, tekniskt samt humanistisk-samhällsvetenskapligt område. Utbildning på forskarnivå avslutas med en doktorsexamen, 240 högskolepoäng alternativt med en licentiatexamen, 120 högskolepoäng.

Utbildningen förbereder för en karriär såväl inom som utanför högskolevärlden och består dels av kurser, dels av ett vetenskapligt arbete.

I universitetets antagningsordning framgår regler som tillämpas vid rekrytering och antagning till utbildning på forskarnivå. I den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildningsämne beskrivs hur utbildningen är upplagd, vilka förkunskapskrav som gäller samt på vilka grunder som bedömning sker av sökandes förmåga att klara utbildningen.

De flesta doktorander har någon form av anställning vid någon av universitetets institutioner. Ett alternativ till anställning är att doktoranden finansieras via stipendium under de två första åren av utbildningen och att utbildningen då bedrivs på heltid. Under de resterande åren ska i så fall anställning ske av doktoranden.

Sidansvarig och kontakt: Mia Sundström

Publicerad: 16 januari 2014

Uppdaterad: 23 augusti 2016

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017