Hoppa till innehållet

Utbildning på forskarnivå

Luleå tekniska universitet erbjuder utbildning på forskarnivå inom två vetenskapsområden, tekniskt samt humanistisk-samhällsvetenskapligt område. Utbildning på forskarnivå avslutas med en doktorsexamen, 240 högskolepoäng alternativt med en licentiatexamen, 120 högskolepoäng.

Utbildningen förbereder för en karriär såväl inom som utanför högskolevärlden och består dels av kurser, dels av ett vetenskapligt arbete.

I universitetets antagningsordning framgår regler som tillämpas vid rekrytering och antagning till utbildning på forskarnivå. I den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildningsämne beskrivs hur utbildningen är upplagd, vilka förkunskapskrav som gäller samt på vilka grunder som bedömning sker av sökandes förmåga att klara utbildningen.

De flesta doktorander har någon form av anställning vid någon av universitetets institutioner. Forskarutbildning kan även finansieras med en anställning vid extern arbetsgivare. Generellt tillåts inte antagning av doktorander med försörjning via stipendium, men rektor kan bevilja undantag.