Hoppa till innehållet

Utbildning på forskarnivå

Luleå tekniska universitet erbjuder utbildning på forskarnivå inom två vetenskapsområden, tekniskt samt humanistisk-samhällsvetenskapligt område. Utbildningen består av kurser och ett vetenskapligt arbete och avslutas med en doktorsexamen, 240 högskolepoäng, alternativt med en licentiatexamen, 120 högskolepoäng.

Foto: Petra Älvstrand
Rekrytering, antagning och anställning

Här finns information om rekrytering, antagning och anställning av doktorander

Doktorand i ett laboratorium Foto: Petra Älvstrand
Forskningsämnen och allmänna studieplaner

Här presenteras universitetets forskningsämnen och deras allmänna studieplaner

Process, flöde, pilar, penna, system Foto: Pixabay
Utbildningsprocessen

Här finns information om introduktion, och andra moment som kan ingå i utbildningen.

Skriva, anteckna, dator, man, laptop Foto: Unsplash
Kurser på forskarnivå

Här presenteras de kurser universitetet erbjuder, samt hur de planeras och utvärderas.

Akademisk högtid vid Luleå tekniska universitet
Examina på forskarnivå

Här finns information om de examina som utfärdas vid universitetet, samt checklistor inför disputation och licentiatseminarium

Kvinna, skriver, dator, laptop Foto: StockSnap
Blanketter och mallar

Här finns de blanketter och mallar som används inom forskarutbildningen, inklusive mall för individuell studieplan (ISP)