Välkommen till Produktinnovation

Forskning, utbildning och samverkan i skärningspunkten mellan affärsutveckling, produktutveckling och produktionsutveckling med innovation i fokus.

Ämnet skapar ny kunskap tillsammans med företag och organisationer som vill utveckla sina verktyg och arbetssätt för att bättre möta framtidens behov inom produktinnovation.