20081013 - Open Talk: Dr. Marco Bertoni

Publicerad: 14 oktober 2008

Dr. Marco Bertoni, som för närvarande gör sin Postdoc vid LTU efter sin disputation vid Politecnico di Milano tidigare i år, höll ett föredrag som fokuserade på ett antal övergripande aspekter som karakteriserar produktutveckling ur ett italienskt perspektiv. Han pratade bland annat om det italienska industrilandskapet, som domineras av små- och medelstora företag (ofta familjeägda) som arbetar tätt tillsammans i regionala klusterbildningar. Vidare pratade han om konceptet 'Made in Italy', vilket i grunden handlar om produkter av oerhört hög klass och stil, där exempel finns att hämta från Italiens världskända möbel-, livsmedel-, och lyxbilsindustrier. Dr. Bertoni gav även en överblick av hur forskning och utbildning inom produktutvecklingsområdet genomförs idag och hur dessa aktiviteter skiljer sig från motsvarande verksamhet i Sverige.

Relaterade dokument