Kunskapsdrivet ingenjörsarbete ger Volvo Aeros teknikpris!

Publicerad: 10 mars 2008

2008-03: Lars-Ola Normark, Patrik Boart, Petter Andersson och Ola Isaksson - samtliga med anknytning till Luleå tekniska universitet - har tilldelats Volvo Aeros teknikpris 2008 för arbetet med ”Automated design optimization tool”.

kee-vac.gif

Motiveringen lyder:

"Automated design optimization tool vinner Volvo Aeros teknikpris. Arbetssättet ger kortare ledtider, vilket möjliggör att betydligt fler koncept kan utvärderas jämfört med tidigare metoder. Detta ger ökad designkvalitet och samverkan med våra partners i skarpa utvecklingsprojekt."

I kort handlar automatiseringen om att utifrån ett produktutvecklingsperspektiv skapa möjligheter för snabba och precisa utvärderingar av många (+50) olika koncept, utan att för den skull öka arbetsbördan för konstruktörerna.

- Detta är ett utmärkt exempel på långsiktigt samarbete mellan industri och universitet som ökar Volvo Aeros konkurrenskraft samtidigt som nya forskningsområden på universiteten stimuleras,  säger Ola Isaksson, adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet.

- Detta är ett mycket positivt erkännande av LTU:s unika forskning inom funktionella produkter, specifikt mot det kunskapsdrivna ingenjörsarbetet. Forskningen, som har pågått ett antal år inom EU:s ramprogram och nationella forskningsprogram, börjar nu ge resultat via den typ av tillämpning som Volvo Aero-teamet gjort av vår forskning, kommenterar professor Tobias Larsson, Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik och ämnesföreträdare för funktionella produkter vid Luleå tekniska universitet.

Vinnarna av Volvo Aeros teknikpris nomineras även till Volvos teknikpris, som delas ut på bolagsstämman i vår.