Open talk: Dr. Michael Kokkolaras

Publicerad: 18 december 2008

2008-12: Dr. Michael Kokkolaras, gästprofessor vid Avdelningen för funktionella produkter från Design Optimization Laboratory vid University of Michigan, höll idag en presentation om konstruktionsoptimering i Studion.

107_0224.jpg
Dr. Kokkolarars visar Analytical Target Cascading.

Presentationen handlade om hur system kan konstrueras genom att dela upp optimeringen i undernivåer som sedan koordineras från övernivåerna genom satta mål. Dr Kokkolaras gav exempel från sitt arbete med bil- och flygindustrin i USA. Dr Kokkolaras jobbar även inom NFFP-projektet Helmotormodellering tillsammans med Avdelningen för funktionella produkter.