Dr. William Cockayne, Stanford University

Workshop: From Foresight to Design

Publicerad: 5 november 2008

2008-10: Dr. William Cockayne och Tamara Carleton från Stanford University Center for Foresight and Innovation besökte Luleå tekniska universitet för att under två dagar hålla i workshopen "From Foresight to Design". Workshopen är ett samarrangemang mellan Fastelaboratoriet och Avdelningen för Funktionella Produkter, och ekonomiskt stöd har även erhållits från Kempestiftelserna.

Tamara Carleton, Stanford University
Tamara Carleton, Stanford University

Workshopen gav deltagarna nya verktyg och modeller för långsiktig innovation samt strategisk produkt- och affärsutveckling. Bland annat handlade workshopen om hur man kan skapa en bättre förståelse för historien bakom tekniska framsteg och sedan använda denna kunskap för att förutspå och skapa framtida användningsområden och marknader. Workshopen innehöll flertalet praktiska gruppövningar samt många exempel från såväl olika industriområden som pågående projekt vid Stanford University.

dsc_0051.jpg

Workshopen i Luleå genomfördes med 20 deltagare från Fastelaboratoriets akademiska och industriella intressenter. Under kommande vecka hålls motsvarande workshop inom PIEp och Volvo AB.

Om du är intresserad av att få veta mer om workshopen, kontakta gärna Andreas C. Larsson vid Avdelningen för Funktionella produkter.

dsc_0084.jpg