Produktionsinnovation18-19 _deltagare
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Produktionsinnovation

Publicerad: 2 november 2015

Genom forskarskolan Produktion2030 tillhandahåller Produktinnovation kursen Produktionsinnovation för dig som är intresserad av innovationer i produktionsmiljöer.

Produktionsinnovation ökar värdeskapandet för små och stora industriföretag, och genom att stärka metoder, verktyg och arbetsklimat inom industrin kan man öka nyttan av människors innovationsförmåga och uppnå långsiktigt hållbar produktion.

Denna kurs i produktionsinnovation ger inblick i produktionsutmaningar och innovativa produktionslösningar hos ett stort antal producerande företag, som tjänar som inspiration och ”live cases”. Kunskap inom forskningsområdena produktion och innovation vävs också ihop för att öppna upp för nya perspektiv. Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa kunskap och medvetenhet om innovationsvärdet och hur man realiserar innovation i produktion. Du får aktivt fördjupa dig inom en för dig relevant innovationsutmaning eller frågeställning kopplat till din profession eller ditt forskningsområde och får möjlighet att diskutera tankar och idéer under kursens gång på ett strukturerat sätt.

Examination i kursen baseras på aktivt deltagande samt eget arbete som består av läsning, eget projekt med muntlig och skriftlig projektrapportering samt skriftlig reflektion efter varje träff.

Mer information
För mer information, kontakta Anna Öhrwall Rönnbäck