Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Innovationspiloterna

Publicerad: 27 mars 2014

Innovationspiloterna var ett samverkansprojekt mellan olika universitet 2012-2014. I projektet medverkade Luleå tekniska universitet, Lunds tekniska högskola, Högskolan i Jönköping, Linköpings Universitet, Designhögskolan i Umeå och KTH. I innovationspiloterna har vi genomfört förändringsarbete i näringslivet med innovativa metoder.

Innovationspiloterna genomfördes mellan åren 2012-2014 målet var bland annat att:​

  • Öka innovationsförmågan hos företag och organisationer.
  • Implementera forskningsresultat i näringslivet.
  • Minska gapet mellan forskning och utbildning – träna förändringsagenter.

I projektet rekryterade vi studenter studenter som fick genomföra ett förändringsarbete på olika företag. Studenterna anställdes av företagen och utbildades av oss i PIEp:s senaste verktyg utvecklade i nära samarbete med några av Sveriges mest innovativa företag.

 

Metod-innovationspiloterna.png

Under hela projektet fick studenterna personlig handledning och ta del av tidigare erfarenheter från våra innovationsforskare. 

RESULTAT

  • 42 uppdragsgivare
  • 68 studenter
  • 540 veckor → 21600 h arbete
  • 807 kvalitativa företagsintervjuer
  • 1650 enkätsvar
  • 92 workshops med deltagare från uppdragsgivare

 

Metoder-innovationspiloterna.png

Nyheter relaterade till Innovationspiloterna