Ämnesföreträdare

Anna Öhrwall Rönnbäck

Öhrwall Rönnbäck, Anna - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493262

Universitetslektor

Peter Törlind

Törlind, Peter - Universitetslektor

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492412

Universitetslektor, adjungerad

Anna Karlsson

Karlsson, Anna - Adjungerad universitetslektor

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Doktorand

Christo Dordlofva

Dordlofva, Christo - Doktorand

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493540
Lisa Larsson

Larsson, Lisa - Doktorand

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493266
Angelica Lindwall

Lindwall, Angelica - Doktorand

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493518

Övrig personal

Mario Storga

Storga, Mario - G�stprofessor

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle