Antagningsordning

Publicerad: 2 mars 2007

Med antagningsordning avses de regler för utbildning som universitetet tillämpar dels i fråga om ansökan, behörighet, undantag från behörighetsvillkoren samt urval, dels hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkor fattas.

Antagningsordning är ett krav enligt högskoleförordningen. Med anledning av anpassning av den högre utbildningen till Bolognastruktur har högskoleförordningen förändrats.

Universitetsstyrelsen har fastställt en ny antagningsordning vid antagning till utbildning på forskarnivå som tillämpas fr o m 2007-07-01 (US 2007-02-15). Fram till dess tillämpas antagningsordning vid antagning till forskarutbildning (US 2002-04-23).