Hoppa till innehållet

Blanketter och mallar

För att säkerställa följsamhet till regler och riktlinjer finns fastställda mallar och blanketter som används inom forskarutbildningen.

Samarbete, möte, kollegor, dator, kontor Foto:  StockSnap
Antagning och studieadministration

Här hittar du blanketter som används vid antagning, rapportering av kurs- och avhandlingspoäng, ansökan om tillgodoräknande, byte av handledare, studieuppehåll.

Skriva, dokument, penna, laptop, avtal Foto: Pixabay
Allmän studieplan

Här hittar du mall för allmänn studieplan samt anvisningar för ifyllandet av mallen.

Kvinna, dator, skriva Foto: Pixabay
Individuell studieplan

Här hittar du mall för individuell studieplan samt instruktioner för ifyllandet av mallen.

Checklista, enkät, penna, blå Foto: Mostphotos
Licentiatexamen

Här hittar du en checklista inför licentiatseminarium samt övriga blanketter som används inför och efter licentiatseminarium.

Checklista, enkät, penna, röd Foto: Mostphotos
Doktorsexamen

Här hittar du en checklista inför disputation, samt övriga blanketter som används inför och efter disputation.

Män, dator, skriver, möte Foto: Stocksnap
Dubbel examen respektive gemensam examen

Här finns mall för MoU, avtalsmallar som används vid initiering av dubbel/gemensam examen.

Dokument, handling, penna, mobil, laptop Foto: Pixabay
Kursplan

Här finns mall för kursplan.